Shopping Cart
/

Allseecan_User manual Cam1 YOOSEE

YOOSEE

 

Security Camera User Manual (V2.2)

 

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

Q:กล้องไม่สามารถเชื่อมต่อกับ WIFI ได้

A: โปรดตรวจสอบว่ารหัสผ่าน WIFI ถูกต้องหรือไม่ตรวจสอบ WIFI ว่าเป็นเวอร์ชั่น 2.4 GHz

ที่รองรับกับอุปกรณ์ 

Q:อุปกรณ์อยู่ในสถานะออฟไลน์

A:ตรวจสอบสัญญาณเครือข่ายว่ามีปัญหา หรือ สัญญาณเข้าไม่ถึง หากใส่การ์ด TF อยู่ 

ให้ถอดการ์ดออกมาก่อน  และตรวจสอบว่าอุปกรณ์ยังออนไลน์อยู่หรือไม่    

**หากยังขึ้นสถานะออฟไลน์อยู่ให้ลองรีเซ็ต อุปกรณ์และเราเตอร์ (กดค้าง 5-10 วินาที)    

จากนั้นตรวจสอบดูอีกครั้งว่า อุปกรณ์ออนไลน์ได้ปกติหรือไม่ 

Q:จะต้องทำอย่างไรหากอุปกรณ์ออฟไลน์หลังจากเปลี่ยนรหัสผ่านเราเตอร์หรือ WIFI

A:อุปกรณ์จะบันทึกรหัสผ่านเดิมไว้ หากรหัสผ่านถูกเปลี่ยน ไม่ตรงตามรหัสเดิม  

รหัสผ่านของอุปกรณ์จะไม่สามารถออนไลน์ได้ในขณะนั้น      

หากเป็นเช่นนี้ โปรดรีเซ็ตอุปกรณ์ (กดค้าง 5-10 วินาที)     และเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ 

Q:ไม่สามารถดูวิดีโอได้

A:ให้ถอด TFการ์ดออกแล้วใส่เข้าไปใหม่ ตรวจสอบว่าเปิดโหมดบันทึกภาพอยู่หรือไม่  

หากโหมดบันทึกภาพเปิดอยู่ 

 

บันทึก 

อุปกรณ์รองรับแค่WIFI 2.4 GHZ เท่านั้น 

ก่อนทำการเชื่อมต่อกล้องโปรดตรวจสอบว่าเป็น WIFI 2.4 GHz

อุปกรณ์รองรับการจัดเก็บการ์ดได้สูงสุด 128G 

และ TF การ์ด ควรฟอร์แมตการ์ด ด้วยรูปแบบ FAT 32

อุปกรณ์นี้ใช้ระบบการบันทึกแบบวนซ้ำ เมื่อTF การ์ดพื้นที่จัดเก็บเต็ม  

กล้องจะทำการบันทึกวิดีโอล่าสุดทับวิดีโอก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ

โปรดอย่าติดตั้งอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 

เพราะอาจทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย หากได้สัมผัสกับอุณหภูมิสูง

ความชื้นหรือควันและฝุ่น เป็นต้น อุปกรณ์จะถูกผูกไว้กับบัญชี Yoosee โดยอัตโนมัติ 

หลังจากเชื่อมต่อกับเครือข่ายเสร็จ ถ้าหากจะเชื่อมกล้องกับบัญชีใหม่   

โปรดตัดการเชื่อมต่อกับบัญชีเดิมก่อน

Yoosee CMS มีให้อัพโหลดอยู่ใน Windows PC สำหรับกล้องวงจรปิด ไปที่  http://www.yoosee.co ทำการติดตั้งและดาวน์โหลด 

 

คู่มือการใช้งาน 

ดาวน์โหลดแอพ

1. คุณสามารถสแกน QR Code หรือค้นหา “Yoosee” ใน App store หรือ Google Play จากนั้นให้ทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ 

2. ปุ่มเปิดบนตัวอุปกรณ์ เมื่อเปิดเครื่องแล้วเครื่องจะส่งเสียง “ตู๊ดๆ” ในระยะเวลาประมาณ 30 นาที หากไม่มีเสียงดังกล่าวขึ้น  ให้ใช้เข็มจิ้มที่รู “reset” และกดค้าง ไว้จนสุด 

3. เพิ่มอุปกรณ์ 

- เชื่อมตออุปกรณ์ผ่าน WIFI 2.4 GHz

- ไปที่ “เพิ่มอุปกรณ์” ใน Yoosee App คลิกที่“+” เลือก “Scan QR Code และ Device” หลังจากนั้นให้สแกน QR Code จากกลอง

- ใส่รหัสผ่าน WIFI และกด Next 

- ใส่รหัสผ่าน WIFI และกด Next

- จัดตำแหน่งกล่องเพื่อสแกนคิวอาร์โค้ดในระยะ 10-20 ซม. 

หลังจากได้ยินเสียงให้คลิกปุ่มเพื่อดำ-เนินการต่อเพื่อเพิ่มกล้องตามคำแนะนำของแอพ 

The interface above is for reference only. 

The App interface may be upgraded occassionally to improve user experience. 

การแชร์อุปกรณ์ 

เชิญเพื่อนของคุณให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง Yoosee App และทำการลงทะเบียน

ผู้ใช้อุปกรณ์สามารถคลิกแถบไอคอนเพื่อ

เลือกวิธีการ “แชร์”

คุณสามารถติดตามและทำตามคำแนะ

นำ ของแอพเพื่อที่จะทำการแชร์ให้ผู้อื่นดูวิดีโอได้ 

 

 

โหมดการเชื่อมต่อ 2: การเชื่อมต่อฮอตสปอต AP 

•วิธีการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลด APP

สแกนรหัส QR หรือไปที่ตลาดแอพและร้านแอพบนโทรศัพท์ Android

ค้นหา "Yousee" ใน Apple App store เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง 

 

ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ 

บันทึก 

สำหรับการลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือสามารถรับรหัสยืนยันได้วันละ2ครั้ง เมื่อเกิน2ครั้ง รหัสยืนยันจะไม่สามารถใช้ได้ ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนในวันถัดไป 

ขั้นตอนที่ 3 เริ่มกล้อง

ใช้งานครั้งแรกต้องรีเซ็ต

หมายเหตุ: ต้องรีเซ็ตกล้อง ก่อนการติดตั้ง

กล้องเปิดอยู่

ปุ่มรีเซ็ตกล้อง "RESET hole" หรือ "RESETBT" แสดงในรูปด้านล่าง 

 

แต่ละรุ่นจะแตกต่างกัน และตำแหน่งการรีเซ็ตที่เกี่ยวข้องจะต่างกัน

โปรดดูที่อุปกรณ์จริง

หมายเหตุ: เปิดกล้องรอประมาณ 30 วินาที กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้นานกว่า 8 วินาทีเพื่อรีเซ็ต หลังจากได้ยินเสียงเตือนของ "Di" หรือ "รีเซ็ตสำเร็จ" ให้รอ 30 วินาทีแล้วกล้องจะหมุนและให้เสียง "Dudu" 

 

ขั้นตอนที่ 4 เชื่อมต่อ WiFi 

เพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณ WiFi ดี

โปรดวางกล้องไว้ใกล้กับเราเตอร์เสาอากาศ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi

ของสถานที่ติดตั้ง

1. เปิดแอป "Yousee" แล้วคลิก "+"

2. เลือก “เพิ่มฮอตสปอต”

3. เปิดกล้องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรีเซ็ตสำเร็จ

(กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้นานกว่า 8 วินาทีแล้วจะมีเสียง “dudu”) 

4. สำหรับรายการ WiFi ในการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ ก่อนอื่นให้เชื่อมต่อ WiFi ของสถานที่ติดตั้ง เลือก WiFi และป้อนรหัสผ่าน

5. เชื่อมต่อฮอตสปอต GW 

6. เลือกฮอตสปอตที่เริ่มต้นด้วย GW (ฮอตสปอต GW จะปรากฏขึ้นหลังจากรีเซ็ตกล้องแล้ว ซึ่งมีอยู่ในกล้อง)

7. เชื่อมต่อ GW hotspot (กลับไปที่ขั้นตอนก่อนหน้า กลับไปที่ซอฟต์แวร์ Yousee และจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ)

8. “กำลังเชื่อมต่อ โปรดรอ” หมายถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายอัตโนมัติ และรอ “อุปกรณ์ออนไลน์อยู่” เพื่อเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

9. เลือกชื่อหรือแก้ไขด้วยตัวเอง แล้วคลิก “ตกลง ดูอุปกรณ์ของฉัน” เพื่อเชื่อมต่อสำเร็จ