Shopping Cart
/

User Manual XCQI002

User Manual English Version

 

คู่มือการใช้งาน

เครื่องดูดฝุ่น

XCQI002

 

 

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่น ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานเสมอรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 

อ่านคำแนะนำทั้งหมด

 1. อย่าทิ้งเครื่องดูดฝุ่นไว้เมื่อเสียบปลั๊ก ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบเมื่อไม่ใช้งาน และก่อนทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุง
 2. ห้ามใช้กลางแจ้งหรือบนพื้นผิวที่เปียก
 3. ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นของเล่น ควรดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อใช้ใกล้เด็กเล็ก
 4. ใช้ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น ใช้เอกสารแนบที่ผู้ผลิตแนะนำเท่านั้น
 5. ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หากเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็น ถูกทำตก เสียหาย ปล่อยให้อยู่กลางแจ้งหรือตกลงไปในน้ำ ให้ส่งคืนศูนย์บริการก่อนใช้งาน
 6. ห้ามดึงหรือถือด้วยสายไฟ ใช้สายไฟเป็นที่จับ ปิดประตูด้วยสายไฟหรือดึงสายไฟรอบๆ ขอบหรือมุมที่แหลมคม ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นทับสายไฟ เก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่ร้อน
 7. ห้ามดึงปลั๊กโดยการดึงที่สายไฟ หากต้องการถอดปลั๊ก ให้จับที่หัวปลั๊ก ไม่ใช่ที่สายไฟ
 8. ห้ามจับหัวปลั๊กหรือเครื่องดูดฝุ่นด้วยมือที่เปียก
 9. ห้ามใส่วัตถุใดๆ เข้าไปในช่องเปิด ห้ามใช้กับช่องเปิดใดๆ ที่ปิดกั้น อย่าให้ฝุ่น เศษผ้า เส้นผม และสิ่งใดๆ ที่อาจลดการไหลเวียนของอากาศ
 10. เก็บผม เสื้อผ้า นิ้ว และทุกส่วนของร่างกายให้ห่างจากช่องเปิดและส่วนที่เคลื่อนไหว
 11. ปิดการควบคุมทั้งหมดก่อนถอดปลั๊ก
 12. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการทำความสะอาด
 13. ห้ามใช้ดูดของเหลวที่ติดไฟได้ เช่น น้ำมันเบนซิน ไม้ขีด หรือใช้ในบริเวณที่อาจมีของเหลวอยู่
 14. ห้ามดูดสิ่งของที่อาจเกิดการลุกไหม้ได้เช่น บุหรี่ ไม้ขีด หรือขี้เถ้าร้อน
 15. ห้ามใช้โดยไม่ใส่ถุงเก็บฝุ่นหรือแผ่นกรองฝุ่น
 16. อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้ในบ้านทั่วไป
 17. เครื่องใช้นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้โดยเด็กเล็กหรือผู้ทุพพลภาพโดยไม่มีผู้ดูแล เด็กเล็กควรได้รับการดูแลไม่ให้เล่นกับเครื่องโดยลำพัง
 18. หากสายไฟชำรุดจะต้องเปลี่ยนโดยตัวแทนบริการที่ผ่านการรับรองหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
 19. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องโดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
 20. เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่อง

 

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีแก้ปัญหา

เปิดเครื่องแต่เครื่องไม่ทำงาน

1.สายไฟเสียบไม่แน่น

2. ตัวเครื่องไม่มีไฟ

1.เสียบปลั๊กให้แน่น

2.มีใบอนุญาติตัดไฟเช็คบริการ

พลังดูดอ่อน

1. ถุงเก็บฝุ่นเต็มหรือต้องทำความสะอาด

2. อุดตัน

1. ถุงเก็บฝุ่นที่ว่างเปล่าและสะอาด ;

2. ปิดและถอดปลั๊ก นำวัตถุออกจากท่อลม

ฝุ่นหาย

1.ติดตั้งถุงเก็บฝุ่นไม่ถูกต้องหรือเต็ม

2. ถุงเก็บฝุ่นมีรูเจาะ /รู

1. ติดตั้งถุงเก็บฝุ่นหรือทำความสะอาดใหม่

2. เปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น

ใช้งานไปซักพักเครื่องร้อนขึ้นดับกะทันหัน

ระหว่างการใช้งานจะมีความร้อนเกิดขึ้น เมื่อมันร้อนเกินไป ฟิวส์ความร้อนจะทำงานและตัดกระแสไฟเพื่อป้องกันมอเตอร์

ปล่อยให้เครื่องเย็นลงแล้วใช้อีกครั้ง

 

ข้อมูลจำเพาะ:

แหล่งจ่ายไฟหลัก : 220-240V ,50/60 Hz

กำลังไฟ : 400W 

 

 

INSTRUCTION  MANUAL

Vacuum Cleaner

XCQI002

 

 

IMPORTANT SAFETY INSTURCTIONS

When suing vacuum cleaner, basic precautions should always be followed including the following

 

READ ALL INSTRUCTIONS

 1. Do not leave the vacuum cleaner when plugged in ,unplug from outlet when not in use and before cleaning or servicing
 2. Do not use outdoors or on wet surfaces
 3. Do not allow to be used as a toy ,close attention is necessary when used by or near children
 4. Use only as described in this manual ,use only manufacturers recommended attachments
 5. Do not use damaged cord or plug ,If the vacuum cleaner is not working ,as it should ,has been dropped ,damaged ,let outdoors or dropped into water . return it to a service center before using .
 6. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle , close a door on cord or pull cord around sharp edges or corners ,Do not run the vacuum cleaner over cord .Keep cord away from heated surfaces .
 7. Do not put plug by pulling on cord .To unplug ,grasp the plug ,not the cord
 8. Do not handle plug or the vacuum cleaner with wet hands
 9. Do not put any object into openings .Do not use with any opening blocked ;keep free of dust ,lint, hair ,and anything that may reduce airflow
 10. Keep hair ,loose clothing ,finger, and all parts of body away from openings and moving parts
 11. Turn off all controls before unplugging
 12. Use extra care when cleaning on stairs
 13. Do not use to pick up flammable or combustible liquids ,such as gasoline ,matches or use in areas where they may be present
 14. Do not pick up anything that is burning or smoking ,such as cigarettes ,matches ,or hot ashes
 15. Do not use without dust bag and/or filter in place
 16. This appliance is intend for normal household use
 17. This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure they do not play  with the appliance
 18. If the supply cord is damaged ,it must be replaced by the qualified service agent or a qualified person in order to avoid a hazard
 19. This appliance is not intended for use by persons (including children)with reduced physical ,sensory or mental capabilities ,or lack of experience and knowledge ,unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety
 20. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

 

TROUBLESHOOTING

Problem

Possible cause

Solution

Switch on but machine doesn’t work

1. power cord not plugged into socket firmly

2. main body no power

1. plug into socket firmly

2. have authorized service check cut off fuse

Weak suction power

1. Dust bag full or need cleaning

2. Clogged

1. Empty and clean dust bag ;

2. Turn off and unplug ,remove objects from air duct

Dust escapes

1. dust bag  is not installed correctly or full

2. dust bag has puncture /hole

1. reinstall dust bag or clean it

2. replace dust bag

After use some time ,machine heat up ,suddenly stop working

During use heat will be produced ,when it is too hot ,thermal fuse will work and cut off power to protect the motor .

Let the machine cool down then use again .

 

Specification :

Main supply : 220-240V ,50/60 Hz

Power : 400W