Shopping Cart
/

พัดลมตั้งขนาด 16 นิ้ว DFSH002 คู่มือผู้ใช้งาน รุ่นภาษาไทย

Ⅰ.ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า

รหัสผู้ผลิต

พิกัดแรงดันไฟฟ้า

กำลังไฟ

พิกัดความถี่

DFSH002

B0082

220-240V~

50W

50Hz

Ⅱ. อะไหล่ละการติดตั้ง

 • ประกอบตัวฐาน
 1. คลายสกรูรูปตัว L และแหวนรองออกจากด้านล่างของท่อด้านนอก
 2. วางท่อด้านนอกด้วยตัวยึดท่อบนฐานทรงกลม และยึดด้วยสกรูรูปตัว L และแหวนรอง
 3. เชื่อมต่อมอเตอร์กับตัวสวิตช์เข้ากับท่อด้านใน ,ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดันตัวสวิตช์เข้ากับสายยางในจนสุดแล้วยึดด้วยสกรูตัวหนอนที่ให้มา
 • การประกอบใบพัดและตะแกรง
 1. หมุนน็อตยึดพลาสติกที่ด้านหน้าของตัวเรือนมอเตอร์ทวนเข็มนาฬิกา
 2. จัดแนวตะแกรงด้านหลังให้ตรงกับด้านหน้าของตัวเรือนมอเตอร์โดยให้ที่จับหงายขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบหมุดตำแหน่งบนตัวเรือนมอเตอร์เข้าไปในรูของตะแกรงด้านหลังอย่างถูกต้อง
 3. ขันน็อตยึดตะแกรงท้ายตามเข็มนาฬิกา ,อย่าให้แน่นมากจนเกินไป
 4. ดันใบพัดลมเข้ากับเพลามอเตอร์ , โดยวางตำแหน่งช่องที่ด้านหลังของใบพัดบนหมุดผ่านเพลามอเตอร์
 5. หมุนฝาครอบใบพัดทวนเข็มนาฬิกา , เพื่อขันฝาครอบใบพัดให้แน่น
 6. จัดตำแหน่งกระจังหน้าให้ตรงกับตะแกรงหลังเพื่อให้ขอบของกระจังหน้าและหลังสอดเข้ากับร่องของวงแหวนตาข่ายอย่างเหมาะสม, ขันสลักเกลียวผ่านรูและน็อตในวงแหวนตาข่าย อย่าขันให้แน่นเกินไปในขั้นตอนนี้
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโลโก้อยู่ในตำแหน่งแนวนอน , จากนั้นขันน็อตและสลักเกลียวขนาดเล็กที่ผ่านวงกลมตาข่ายจนสุด

Ⅲ. วิธีการใช้งาน

 1. วางพัดลมบนพื้นผิวที่แห้งและเรียบเสมอกัน
 2. เสียบปลั๊กพัดลมเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า , เลือกการตั้งค่าความเร็วที่ต้องการ มี 4 การตั้งค่า - 0 (ปิด), 1 (ต่ำ), 2 (ปานกลาง) และ 3 (สูง)
 3. สามารถตั้งพัดลมให้ส่ายได้โดยกดปุ่มสวิงลง ,หากต้องการหยุดฟังก์ชันสวิง ให้ดึงปุ่มสวิงขึ้น
 4. หมุนพัดลมเพื่อปรับเอียงตามองศาที่ต้องการ
 5. หมายเหตุ: ควรปิดพัดลม ในขณะที่ทำการปรับขึ้นลง

 Ⅳ. การทำความสะอาด

 1. ก่อนประกอบ ถอด และทำความสะอาด ,โปรดถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง
 2. รักษาช่องระบายอากาศที่ด้านหลังของตัวเครื่องให้ปราศจากฝุ่นหรือเศษผ้า - ดูดฝุ่นหากจำเป็น อย่าสัมผัสช่องเปิดใด ๆ เพื่อขจัดขุย ฝุ่น
 3. ควรทำความสะอาดชิ้นส่วนของพัดลมด้วยน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆและผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ ,อย่าให้น้ำหรือของเหลวอื่นใดเข้าไปในตัวมอเตอร์
 4. ล้างตะแกรงลมด้วยน้ำสะอาดให้ทั่ว
 5. ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารซักฟอกที่มีฤทธิ์รุนแรง ,สารเคมีทำความสะอาด หรือตัวทำละลาย เนื่องจากอาจทำให้ส่วนประกอบของพัดลมเสียหายได้

Ⅴ. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

 1. ใช้แหล่งพลังงานที่มีแรงดัน ความถี่ และพิกัดเดียวกันเสมอตามที่แสดงบนแผ่นระบุผลิตภัณฑ์
 2. ห้ามใช้พัดลมนี้กับไดรฟ์โซลิดสเทตใดๆ , เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต
 3. อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้งานโดยเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสติปัญญาลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับการดูแลหรือคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
 4. เด็กไม่ควรเล่นกับเครื่องนี้
 5. เด็กไม่ควรทำความสะอาดและบำรุงรักษาโดยไม่มีผู้ดูแล
 6. อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสติปัญญาลดลงหรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่การใช้อุปกรณ์จะได้รับการดูแลหรือแนะนำโดยผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
 7. ควรดูแลเด็กไม่ให้เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
 8. อย่าปล่อยพัดลมทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแล
 9. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หากทำหล่น ,เสียหาย หรือแสดงอาการผิดปกติของผลิตภัณฑ์ ,ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์นี้กับปลั๊กหรือสายไฟที่ชำรุด ให้ทำการส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังสถานที่ที่ซื้อเพื่อตรวจสอบ ขอคืนเงิน หรือเปลี่ยนใหม่
 10. หากไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าหรือศูนย์บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม , เพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม และอย่าพยายามแยกชิ้นส่วนของอุปกรณ์ด้วยตัวเอง
 11. อย่าให้ผลิตภัณฑ์หรือสายไฟจุ่มหรือสัมผัสกับน้ำ ความชื้น หรือของเหลวอื่นๆ
 12. ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้น้ำ เช่น อ่างอาบน้ำ ,อ่างล้างหน้า ,สระว่ายน้ำ ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟช็อตได้
 13. อย่าติดตั้งเครื่องในที่ที่อาจได้รับผลกระทบจาก: แหล่งความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อน ,เครื่องบันทึกความร้อน, เตา หรือผลิตภัณฑ์สร้างความร้อนอื่นๆ; การสัมผัสแสงแดดโดยตรงจนทำให้เกิดการสั่นสะเทือนทางกลหรือการกระแทก; ฝุ่นละอองมากเกินไป; การระบายอากาศไม่ดี เช่น ตู้หรือตู้หนังสือ; พื้นผิวไม่เรียบ;
 14. ปิดและถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ก่อนประกอบหรือแยกชิ้นส่วนหรือทำความสะอาด , โปรดประกอบพัดลมให้แน่นก่อนเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
 15. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ,อย่าสอดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย (เช่น นิ้ว) หรือวัตถุอื่นๆ เข้าไปในตะแกรงในขณะที่พัดลมกำลังทำงาน
 16. อย่าปิดฝาตะแกรงหรือเปิดพัดลมใกล้ผ้าม่าน
 17. ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับใช้ในครัวเรือนทั่วไปเท่านั้น
 18. ถอดปลั๊กไฟเสมอเมื่อย้ายพัดลมจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
 19. การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่แนะนำหรือจำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาจส่งผลให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน
 20. เมื่อพัดลมทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพัดลมอยู่บนพื้นผิวที่มั่นคงเพื่อหลีกเลี่ยงการพลิกคว่ำ
 21. ห้ามจุ่มผลิตภัณฑ์ลงในน้ำ
 22. หากสายไฟเสียหาย จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

Ⅵ. FAQ

 • Q1: สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องได้หรือไม่?
 • A1: ขออภัย , ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีฟังก์ชันตั้งเวลาปิด , เราจะรายงานให้ทีมผลิตภัณฑ์ของเราทราบในอนาคตอันใกล้นี้ , คุณลูกค้าสามารถติดตามร้าน Simplus ของเรา หากมีการอัพเดตใด ๆ เราจะติดต่อไปทันทีค่ะ

 • Q2: สามารถถอดใบพัดลมออกมา เพื่อทำความสะอาดได้หรือไม่?
 • A2: ได้ , เมื่อได้รับพัสดุ อุปกรณ์เสริมทั้งหมดจะถูกแยกกันและจำเป็นต้องติดตั้งด้วยตัวเอง , เรามีคู่มือและวิดีโอเพื่อให้สะดวกในการติดตั้งมากขึ้น

 • Q3: หากเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟแล้ว แต่เครื่องไม่ทำงาน ควรทำอย่างไร?
 • A3: หากไม่มีปัญหากับแหล่งจ่ายไฟแต่เครื่องยังคงใช้งานไม่ได้หลังจากเสียบปลั๊กแล้ว อาจจะเป็นเพราะไฟฟ้าลัดวงจรในวงจรภายใน , โปรดติดต่อแอดมินเพื่อรับบริการหลังการขาย

 • Q4:ผลิตภัณฑ์นี้กำลังไฟสูงไหม?
 • A4: ไม่สูง ผลิตภัณฑ์นี้มีการใช้พลังงานต่ำ 50W ประหยัดพลังงาน

 • Q5: ผลิตภัณฑ์นี้กับ DFSH004 แตกต่างกันอย่างไร?
 • A5: ผลิตภัณฑ์นี้คือพัดลมตั้งพื้นขนาดใหญ่ที่มีระยะการกระจายลมประมาณ 6 ม. , แต่ DFSH004 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในระยะสั้นเป็นหลัก เช่น วางไว้บนโต๊ะหรือข้างเตียง และความเร็วลมของ DFSH002 นั้นสูงกว่า DFSH004 ซึ่งจะทำให้รู้สึกสบายตัวมากขึ้น