Shopping Cart
/

พัดลมตั้งพื้น DFSH009 คู่มือการใช้งาน

 1. ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์ พิกัด

แรงดันไฟฟ้า (V)

ความถี่พิกัด (Hz)

กำลังพิกัด (W)

พัดลมตั้งพื้น

220

50

60

 

2.รูปภาพของผลิตภัณฑ์

1.ตัวปรับ  2. ลูกบิด 3. ฝาครอบด้านหลัง 4. ตะแกรงด้านหลัง 5.  ตะแกรงด้านหน้า 6. สายไฟ 7. ท่อสั้น 8. ท่อยาว 9. ฐาน

 

 1. วิธีการติดตั้ง

1.ลำดับดังแสดงในรูป

 1. การติดตั้งตัวเครื่องหลัก
  (A) จับส่วนประกอบส่วนหัวของเครื่องจักรและติดตั้งท่อโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา , ติดตั้งท่อหนึ่งหรือสองท่อในลักษณะเดียวกัน
  (B) หลังจากติดตั้งชุดประกอบท่อแนวตั้งแล้ว , ให้จับชุดประกอบแนวตั้งด้วยมือทั้งสองข้าง และจัดตำแหน่งให้ตรงกับรูในฐานสอดเข้าไปจนสุด , จากนั้นหมุนน็อตพลาสติกด้านล่างตามเข็มนาฬิกา

3.วิธีถอดน็อตล็อคหัวเครื่อง
ขั้นแรก หมุนแม่กุญแจล็อคใบพัดลมบนชุดหัวเครื่องจักรตามเข็มนาฬิกาเพื่อถอดแม่กุญแจล็อคใบพัดลม , จากนั้นหมุนแม่กุญแจล็อคตาข่าย
ด้านหลังทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดแม่กุญแจล็อคตาข่ายด้านหลัง

 1. การติดตั้งตะแกรงด้านหลัง
  ขั้นแรก ให้ถอดน็อตล็อคใบพัดลมและน็อตล็อคตาข่ายด้านหลังออกจากส่วนประกอบส่วนหัว, จากนั้นจัดตำแหน่งตาข่ายด้านหลังของพัดลมให้ตรงกับตัวล็อคบนส่วนประกอบส่วนหัว ติดตั้งเข้ากับหัวมอเตอร์ และขันน็อตล็อคตาข่ายด้านหลังของพัดลมตามเข็มนาฬิกาให้แน่น
  เพื่อให้ พัดลม ตะแกรงด้านหลังยึดติดกับหัวมอเตอร์

5. การติดตั้งใบพัดลม
จัดตำแหน่งรูตรงกลางของใบพัดลมให้ตรงกับเพลามอเตอร์ , จัดตำแหน่งสลักมอเตอร์ให้ตรงกับช่องสลักของใบพัดลมแล้วติดตั้งให้เข้าที่ ขันน็อตล็อคใบพัดลมทวนเข็มนาฬิกาเพื่อยึดใบพัดลมบนหัวมอเตอร์เข้ากับพัดลม ติดตั้งตาข่ายด้านหลัง

 1. การติดตั้งตะแกรงด้านหน้า
  ใส่ตะแกรงพัดลมด้านหน้าเข้าไปในกรอบของตะแกรงพัดลมด้านหลัง หมุนตะแกรงพัดลมด้านหน้าตามเข็มนาฬิกาจนเป็นแนวเดียวกับ
  ตะแกรงด้านหลัง สอดสกรูยึดตะแกรงเข้าไปในรูที่ด้านล่างของตะแกรงพัดลม แล้วขันให้แน่นตามเข็มนาฬิกาโดยให้ ไขควง


4. คำแนะนำสำหรับการใช้งาน
1. สามารถปรับมุมขึ้นและลงได้ด้วยตนเอง
2. เสียบปลั๊ก เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย หมุนตามเข็มนาฬิกา และวนในโหมดความเร็วลม 0-1-2-3-0-1 หมุนทวนเข็มนาฬิกา
เพื่อหมุนเวียนในรูปแบบความเร็วลม 0-3-2-1-0-3
3. หากต้องการส่าย ,โปรดดึงคันโยกขึ้น หากต้องการหยุดฟังก์ชั่นการสั่น โปรดกดคันโยกลง
4. เมื่อใช้พัดลมที่ควบคุมด้วยรีโมต ให้เล็งรีโมตคอนโทรลไปที่ช่องรับพัดลมแล้วกดปุ่มฟังก์ชันบนแผงควบคุมระยะไกล, เพื่อให้ได้ฟังก์ชัน
ที่ต้องการ
5. ปุ่มเปิด/สแตนด์บาย: หากต้องการเปิดฟังก์ชัน ให้กดปุ่มนี้ ขณะนี้ความเร็วลมอยู่ที่เกียร์หนึ่ง กดปุ่มนี้อีกครั้ง และความเร็วลมจะอยู่ที่เกียร์สอง และความเร็วลมอยู่ในเกียร์สาม , กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย
6. ปุ่มตั้งเวลา: กดปุ่มนี้เพื่อตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติของพัดลม
7. ปุ่มสั่น: เมื่อพัดลมเปิดอยู่ให้กดปุ่มนี้แล้วพัดลมจะเข้าสู่สถานะสั่นหากต้องการหยุดสั่นให้กดปุ่มนี้อีกครั้ง

5. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา
1. ก่อนทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้ ต้องแน่ใจว่าได้ตัดแหล่งจ่ายไฟแล้ว
2. ห้ามทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ไฟ มอเตอร์ ฯลฯ) ด้วยน้ำหรือของเหลวอื่นๆ สามารถเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
3. อย่าใช้เครื่องมือขัดหรือตัวทำละลายใด ๆ ที่จะทำให้พื้นผิวเสียหายในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้ , สามารถทำความสะอาด
ด้วยน้ำยาล้างจานแล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด
4. ห้ามถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อดัดแปลง , แนะนำให้ตรวจสอบและทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ทุกปีเพื่อยืดอายุการใช้งาน

6. ข้อควรระวัง
1. ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้เหมือนกับแรงดันไฟฟ้าที่ทำเครื่องหมายไว้บนเครื่องหรือไม่
2. อย่าเชื่อมต่อไฟเข้ากับพัดลมก่อนที่จะประกอบ , โปรดตัดไฟเมื่อเคลื่อนย้ายพัดลม
3. อย่าดึงปลั๊กไฟออกด้วยมือเปียกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าช็อต
4. เมื่อพัดลมทำงาน อย่าสอดนิ้วหรือของมีคมเข้าไปในตะแกรง
5. โปรดหลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง น้ำมันกรดเบส น้ำฆ่าแมลง ผ้าม่าน และสิ่งของอื่น ๆ ที่สูดดมได้ง่าย
6. ทารกและผู้สูงอายุไม่ควรสัมผัสกับลมแรงเป็นเวลานาน
7. อย่าวางพัดลมไว้บนพื้นลาดเอียงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พัดลมพลิกคว่ำ
8. ก่อนใช้งานให้ตรวจสอบว่าสายไฟและปลั๊กเสียหายหรือไม่ หากสายไฟเสียหาย จะต้องเปลี่ยนโดยผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิต แผนกซ่อมบำรุง หรือแผนกที่คล้ายกัน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
9. เมื่อมีคนออกจากเครื่องหรือไม่ได้ใช้งานเครื่อง ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของวงจรและอุบัติเหตุ
10. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้โดยผู้ที่มีความสามารถทางกายภาพที่อ่อนแอ ปฏิกิริยาช้า หรือความผิดปกติทางจิต เว้นแต่จะใช้อย่างปลอดภัยภายใต้คำแนะนำหรือความช่วยเหลือของบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย เด็กเล็กและคนพิการไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ผลิตภัณฑ์นี้ ห้ามเด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์นี้