Shopping Cart
/

พัดลมมือถือ DFSH007 คู่มือการใช้งาน รุ่นภาษาไทย

Ⅰ. ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์ 

รหัสผลิตภัณฑ์ 

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 

วัสดุ 

กำลังไฟ 

กำลังไฟ 

พัดลมมือถือ

DFSH007

DC5V

ABS+PP

2.5W

Micro USB

Ⅱ. รูปภาพผลิตภัณฑ์ 

 

 1. ช่องชาร์จ
 2. ไฟแสดงสถานะการชาร์จ 
 3. ปุ่มเปิด/ปิด 
 4. ตะขอ 

Ⅲ. คู่มือการใช้งาน

 • เปิดเครื่อง
 1. กดปุ่มสวิตช์แบบสั้น ๆ หนึ่งครั้งเพื่อเปิดอุปกรณ์
 • ตำแหน่งเกียร์
 1. กดปุ่มสวิตช์สั้น ๆ , ระดับ1 ลมความเร็วต่ำ
 2. กดปุ่มสวิตช์อีกครั้ง , ระดับ 2 ลมความเร็วสูงสุด
 • ปิดเครื่อง
 1. กดปุ่มสวิตช์สั้นๆ สามครั้ง , เพื่อปิดเครื่อง
 • การชาร์จไฟ
 1. ไฟแสดงสถานะสีแดงติดสว่างเมื่อชาร์จ และไฟแสดงสถานะดับเมื่อชาร์จเต็ม

Ⅳ. ข้อควรระวัง

 1. ห้ามถอดประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตัวเอง
 2. อย่าโยนผลิตภัณฑ์นี้ลงในกองไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการระเบิด
 3. หากผลิตภัณฑ์ร้อนผิดปกติหรือผิดรูประหว่างการชาร์จ , โปรดหยุดการชาร์จทันที
 4. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น (เช่น ห้องน้ำ) เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการลัดวงจร