Shopping Cart
/

หม้อทอดไร้น้ำมัน KQZG004 คู่มือการใช้งาน รุ่นภาษาไทย

Ⅰ. ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์

รหัสผลิตภัณฑ์

รหัสผู้ผลิต

พิกัดแรงดันไฟฟ้า

กำลังไฟ

ความถี่

หม้อทอดไร้น้ำมัน

KQZG004

B0065

220-240V

50-60Hz

1500W

 Ⅱ. ชิ้นส่วนและฟังก์ชัน

 1. ปุ่มปรับเวลา
 2. ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ 
 3. ที่จับหม้อทอด
 4. ไฟแสดงการทำงาน
 • ข้อสังเกต:
 1. ตัวจับเวลาระบุ 0-30 นาที และเวลาสูงสุดคือ 30 นาที
 2. ปุ่มควบคุมอุณหภูมิจะแสดง (ปิด) และ 90-200°C อุณหภูมิสูงสุดคือ 200°C
 3. ทิศทางการปรับของตัวตั้งเวลาและปุ่มควบคุมอุณหภูมิจะเหมือนกัน ตามเข็มนาฬิกาจนถึงค่าสูงสุด

Ⅲ. คู่มือการใช้งาน

 • พร้อมใช้งาน
 1. ตรวจสอบว่าได้รับอุปกรณ์ครบถ้วนและไม่เสียหาย
 2. ทำความสะอาดตะแกรง ตะกร้าทอด และชิ้นส่วนอื่นๆ , ที่ถอดออกได้อย่างระมัดระวัง
 • คำแนะนำการใช้งาน
 1. วางผลิตภัณฑ์นี้บนแท่นที่มั่นคงและเรียบ , ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่มีความร้อนสูง
 2. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ (หมายเหตุ: ระวัง! วางผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 15 ซม. และให้อากาศถ่ายเท)
 3. ดึงตะกร้าทอด ออกและวางอาหารบนตะแกรง                                                                                             

 1. ทิศทางการดึงออก
 2. ตัวเครื่อง 
 3. ที่จับ
 • หมายเหตุ:

1)อย่าเติมส่วนผสมเกิน MAX ของหม้อทอด

2)หากอาหารมีขนาดใหญ่ขึ้นหลังการอบ , โปรดตรวจเช็คและวางอาหารตามความเหมาะสม

 1. ใส่ตะแกรงลงในหม้อทอดไร้น้ำมัน
 2. หมุนปุ่มตั้งเวลาเพื่อกำหนดเวลาการปรุงอาหารของวัตถุดิบ ไฟแสดงสถานะเปิดอยู่และเครื่องเปิดอยู่          

 

 

 • หมายเหตุ:

1) สามารถเปิดเครื่องได้เมื่อใส่ตะกร้าทอด ลงในหม้อทอดไร้น้ำมันจนสุดเท่านั้น

2) แนะนำให้วอร์มหม้อทอดเป็นเวลา 3 นาทีก่อนอบอาหาร

 • ปรับอุณหภูมิที่ต้องการ                                                                                     

   

 • คำแนะนำ:
 • สามารถกลับด้านอาหารระหว่างการทอดเพื่อทำให้อาหารสุกขึ้น หรือรสชาติจะดีขึ้นเมื่อใช้อุณหภูมิต่ำเป็นเวลานาน , โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น
 • หมายเหตุ:

1)อุณหภูมิของหม้อทอดจะสูงมากในระหว่างการใช้งาน ,ห้ามสัมผัสพื้นผิวของหม้อทอดด้วยมือเปล่า

2)หากทอดอาหารที่มีไขมัน ระวังน้ำมันกระเด็นและลวกมือ

3)หากถูกดึงออกและพลิกวัตถุดิบ ,ตัวจับเวลาจะยังคงทำงานต่อไปและเวลาจะสั้นลง

 • เมื่อตัวจับเวลาดังขึ้น แสดงว่าถึงเวลาปรุงอาหารที่ตั้งไว้แล้ว ดึงตัวหม้อออกจากหม้อทอด                           
 • คำแนะนำ: หากอาหารยังไม่สุก ให้เลื่อนกตะกร้าทอดกลับเข้าไปในหม้อทอดและตั้งเวลาอีก 2-3 นาที
 • หมายเหตุ: หลังจากความร้อนที่อุณหภูมิสูง ตัวตะกร้าทอดจะร้อนมาก ,โปรดจับที่จับหรือใช้อุปกรณ์ช่วยอื่นๆ
 • กรุณาวางหม้อบนพื้นผิวที่ทนความร้อน
 • วางหม้อบนพื้นผิวที่ทนความร้อน ,ใช้ที่คีบคีบอาหารออกมาวางบนจานหรือภาชนะอื่น และนำตะแกรงออกเมื่อทำความสะอาด  (รูปที่ 5) 

 1. ตะแกรงทอด 
 2. ที่จับ 
 3. ตัวหม้อ
 • หมายเหตุ: หลังจากอบหรือทอดอาหารแล้ว , ตะกร้าทอด ตะแกรงและอาหารจะยังร้อนอยู่  โปรดระวัง!

Ⅳ. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

 1. หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟแล้ว และหม้อทอดเย็นลงแล้วก่อนที่จะทำความสะอาด
 2. ทำความสะอาดหม้อทอดและตะแกรงย่างด้วยน้ำหรือน้ำยาล้างจาน ,อย่าให้น้ำเข้าไปในด้ามจับและแผงด้านหน้าของหม้อทอด
 3. เช็ดด้านนอกหม้อทอดไร้น้ำมันด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ ห้ามใช้น้ำยาล้างจาน
 4. ห้ามจุ่มสายไฟ ปลั๊กไฟ และส่วนอื่นๆ ของหม้อทอดไร้น้ำมันในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ ,มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ,ไฟฟ้าช็อต ,หรือการบาดเจ็บได้
 5. ทำความสะอาดชิ้นส่วนทั้งหมดและเช็ดให้แห้งและนำกลับเข้าไปใช้งานครั้งต่อไป

Ⅴ. ข้อควรระวัง

 1. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม ,หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย
 2. ก่อนเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับแหล่งจ่ายไฟ ,โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ตรงกับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟในพื้นที่หรือไม่
 3. เพื่อป้องกันไฟไหม้ ,ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บ ,ห้ามจุ่มสายไฟและเสียบปลั๊กในน้ำหรือของเหลวอื่นๆเด้ดขาด
 4. เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับผลิตภัณฑ์นี้
 5. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ใช้งานก่อนทำความสะอาด , ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เย็นลงและดึงปลั๊กออกก่อนทำการติดตั้งหรือถอดชิ้นส่วน
 6. ห้ามใช้งานหากสายไฟหรือปลั๊กไฟเสียหายในทางใดทางหนึ่ง ,โปรดส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือปรับแต่ง
 7. การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่แนะนำโดยผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ,ไฟฟ้าช็อต ,หรือการบาดเจ็บได้
 8. ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน ,ห้ามใช้งานกลางแจ้ง
 9. อย่าแขวนสายไฟเหนือขอบของอุปกรณ์ที่มีความคมหรือพื้นผิวที่ร้อน
 10. ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนหรือใกล้วัสดุไวไฟ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ฯลฯ
 11. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้
 12. เมื่อผลิตภัณฑ์นี้กำลังทำงานและทำความร้อน ,โปรดวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง ,ห้ามวางบนกระดานพลาสติก ,ไวนิล หรือเคาน์เตอร์ใดๆ ที่มีการหดตัวด้วยความร้อนและพื้นผิวที่มีการเสียดสี
 13. เช็ด9tdihkmvfและตะแกรงให้แห้งก่อนวางอาหารลง
 14. หลังจากถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์แล้ว ปุ่มควบคุมอุณหภูมิและตั้งเวลาจะถูกตั้งค่าเป็นศูนย์
 15. ระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ ,พื้นผิวที่เข้าถึงได้จะร้อนจัด เช่น ตะกร้าทอด ,โปรดจับที่จับและอย่าสัมผัสส่วนอื่นด้วยมือเปล่า
 16. เมื่อใช้งานหม้อทอด ไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงจะถูกปล่อยออกจากช่องลม ให้มือและใบหน้าอยู่ห่างจากไอน้ำและช่องระบายอากาศอย่างปลอดภัย ระวังไอน้ำร้อนและความร้อนเมื่อถอดตะกร้าทอดออก
 17. ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อสายไฟภายนอก
 • คำเตือน
 1. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีผู้ควบคุมดูแลหรือแนะนำการใช้เครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย 
 2. เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับผลิตภัณฑ์นี้
 3. หากสายไฟเสียหาย จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
 4. ไม่สามารถใช้งานเครื่องโดยใช้ตัวจับเวลาภายนอกหรือระบบควบคุมระยะไกล
 5. เก็บผลิตภัณฑ์และสายไฟให้พ้นมือเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี ขณะเปิดเครื่องหรือขณะเครื่องเย็น