Shopping Cart
/

เครื่องคั้นน้ำส้มไฟฟ้า ZZJH005 คู่มือการใช้งาน รุ่นภาษาไทย

Ⅰ. ข้อมูลจำเพาะ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ 

รหัสผลิตภัณฑ์ 

แรงดันไฟฟ้า

ความถี่ 

กำลังไฟ 

เครื่องคั้นน้ำส้มไฟฟ้า 

ZZJH005 

220V-240V 

50-60Hz 

30W 

Ⅱ. รูปภาพผลิตผลิตภัณฑ์

 1. เหยือกน้ำ 
 2. เพลา 
 3. ฐานมอเตอร์ 
 4. ฝาครอบป้องกัน
 5. กรวย
 6. ตัวกรอง

Ⅲ. คำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์

 1. ยืดสายไฟให้สุดก่อนเสียบปลั๊ก
 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
 3. ผ่าครึ่งผลส้ม
 4. วางแก้วบนช่องเทน้ำผลไม้ของอุปกรณ์
 5. หลังจากวางผลส้มบนกรวยหัวคั้นน้ำผลไม้แล้ว , ให้กดผลส้มลงเบาๆเพื่อเริ่มทำการคั้น
 6. หากต้องการหยุดเครื่อง , ให้หยุดใช้แรงกดที่กรวยหัวคั้น
 7. ถอดกรวยและตัวกรองออกเพื่อนำเหยือกออก
 8. เทน้ำผลไม้ออกจากเหยือกแล้วเทใส่แก้วเพื่อดื่มได้ตามสะดวก
 9. หากแปรรูปผลไม้จำนวนมาก , ต้องทำความสะอาดตัวกรองเป็นประจำและกำจัดเศษเนื้อที่เหลือออก

Ⅳ. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา 

 1. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟ , ปล่อยให้อุปกรณ์เย็นลงก่อนเริ่มทำความสะอาด
 2. ยกเว้นชุดจ่ายไฟและการเชื่อมต่อสายไฟ ชิ้นส่วนทั้งหมดสามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำหรือน้ำยาล้างจาน , ล้างให้สะอาดเพื่อขจัดคราบออกให้หมด
 3. ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยผ้าชุบน้ำยาล้างจาน 2-3 หยด แล้วเช็ดให้แห้ง
 4. ห้ามใช้ตัวทำละลายหรือผลิตภัณฑ์ที่มีค่า pH เป็นกรดหรือเบส (เช่น สารฟอกขาว) หรือผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำความสะอาดอุปกรณ์ 
 5. ห้ามจุ่มผลิตภัณฑ์นี้ในน้ำหรือของเหลวอื่นใด หรือวางไว้ใต้ก๊อกน้ำโดยเด็ดขาด
 6. แนะนำให้ทำความสะอาดอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอและนำเศษอาหารออกให้หมด
 7. สามารถล้างชิ้นส่วนต่อไปนี้ในเครื่องล้างจานได้: ฝาครอบป้องกัน, กรวย, ตัวกรอง, เหยือก

Ⅴ. ข้อควรระวัง 

 1. อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้หากสายไฟหรือปลั๊กเสียหาย
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนแผ่นป้ายตรงกับแรงดันไฟหลัก ก่อนเสียบปลั๊กอุปกรณ์
 3. ต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าอย่างถูกต้อง , ห้ามดัดแปลงปลั๊ก ห้ามใช้ตัวแปลงปลั๊ก
 4. ห้ามใช้หรือเก็บผลิตภัณฑ์นี้กลางแจ้ง
 5. อย่าใช้อุปกรณ์หากทำตกพื้น มีร่องรอยความเสียหายหรือรั่วไหลอย่างชัดเจน
 6. อย่าฝืนต่อสายไฟฟ้า , ห้ามใช้สายไฟในการยก พกพา หรือถอดปลั๊กเครื่อง
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไม่ถูกหนีบหรือพันกัน
 8. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ , สายไฟที่เสียหายหรือหักงอเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
 9. อย่าสัมผัสปลั๊กด้วยมือที่เปียก
 10. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้  เว้นแต่จะได้รับการดูแลโดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน
 11. ควรดูแลเด็กไม่ให้เล่นกับอุปกรณ์นี้
 12. หากสายไฟเสียหาย จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย