Shopping Cart
/

เครื่องชั่งน้ำหนัก TZCH002 คู่มือผู้ใช้ รุ่นภาษาไทย

Ⅰ. ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์

รหัสผลิตภัณฑ์

น้ำหนัก

อุณหภูมิที่เหมาะสม

เครื่องชั่งน้ำหนัก

 TZCH002

5kg -180kg         

10-35℃

Ⅱ. คำแนะนำสำหรับการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์นี้จะเริ่มทำงานเมื่อสัมผัสได้ว่ามีวัตถุอยู่บนเครื่องชั่ง และจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 10 วินาที หลังจากที่ลงจากเครื่องชั่ง
1. เพื่อให้แน่ใจว่าผลการชั่งมีความแม่นยำ , โปรดวางเครื่องชั่งบนพื้นแข็งและเรียบ ไม่ใช่บนพื้นพรมหรือพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม
2. เหยียบเครื่องชั่งเบา ๆ เครื่องชั่งจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ
3. ยืนนิ่งไม่เคลื่อนไหวจนกว่าตัวเลขบนตราชั่งจะคงที่
● ตัวบ่งชี้การโอเวอร์โหลด
เครื่องชั่งมีภาระมากเกินไป (นั่นคือเกินช่วงการรับน้ำหนักสูงสุด) โปรดลงจากเครื่องชั่งเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเครื่องชั่ง
● ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่อ่อน
แบตเตอรี่อ่อน , กรุณาติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่
● ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด
เมื่อสเกลปิด สเกลจะแสดง Tหมายความว่ามีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเครื่องชั่ง , โปรดลองอีกครั้ง

Ⅲ. ข้อควรระวัง
1. โปรดรักษาพื้นผิวกระจกของเครื่องชั่งให้แห้งอยู่เสมอ , เนื่องจากพื้นผิวเครื่องชั่งที่เปียกจะลื่นมาก
2. ขณะชั่งน้ำหนัก โปรดอยู่นิ่งๆ
3. ห้ามเคาะ ตี หรือทำเครื่องชั่งหล่น หรือตกกระแทก
4. เนื่องจากเครื่องชั่งน้ำหนักมีความแม่นยำสูง , โปรดใช้งานด้วยความระมัดระวัง
5. โปรดใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ทำความสะอาดเครื่องชั่ง และระวังไม่ให้น้ำเข้าไปในเครื่องชั่งเมื่อทำความสะอาด
6. ห้ามใช้สารเคมี/น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
7. เก็บเครื่องชั่งไว้ในที่แห้งและเย็น
8. โปรดรักษามาตราส่วนให้อยู่ในแนวนอน
9. หากไม่สามารถเริ่มเครื่องชั่งได้ , โปรดตรวจสอบว่าใส่แบตเตอรี่เข้าที่แล้วหรือไม่
10. และมีไฟฟ้าหรือไม่ , หากมีปัญหากับแบตเตอรี่ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
11. หากเครื่องชั่งยังคงรายงานข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถปิดได้ , โปรดถอดแบตเตอรี่ออกแล้วใส่อีกครั้งหลังจากผ่านไป 3-4 วินาที
12. ห้ามใช้เครื่องชั่งน้ำหนักในเชิงพาณิชย์