Shopping Cart
/

เครื่องดูดฝุ่นแบบมีสาย XCQH001 คู่มือการใช้งาน รุ่นภาษาไทย

Ⅰ. ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท

พิกัดแรงดันไฟฟ้า

กำลังไฟ

พิกัดความถี่

XCQH001

220V

600W

50Hz

Ⅱ. องค์ประกอบผลิตภัณฑ์

 1. ตัวเครื่อง
 2. คอนเนคเตอร์
 3. ท่อต่อ
 4. แปรงขัด
 5. แปรงแบนยาว
 6. เครื่องชาร์จChar  

Ⅲ. คำแนะนำในการติดตั้ง

 • หมายเหตุ: อย่าเสียบปลั๊กขณะที่ทำการติดตั้ง
 • ตั้งตรง (โดยใช้วิธีต่อท่อ)

ใส่หัวดูดแปรงขัดถู (4) เข้าไปในท่อต่อขยาย (3) จากนั้นใส่แปรงขัด (4) และท่อต่อ (3) เข้าไปในหัวเชื่อมโยง (2) ดังแสดงในรูปที่ 1 หลังจากเสร็จสิ้น:

 • รูปที่ 1
 • การออกแบบมือถือ(ไม่ต้องใช้โหมดท่อต่อ)
 1. ใส่แนวดูด (3) เข้าไปในตัวเชื่อมต่อ (2) ดังแสดงในรูปที่ 2 หลังจากเสร็จสิ้น
 2. กดสวิตช์เพื่อทำความสะอาดฝุ่นด้วยโหมดมือถือ

 

 • รูปที่ 2

Ⅳ. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

 • หมายเหตุ: โปรดดึงปลั๊กไฟออกก่อนทำความสะอาดและบำรุงรักษา;
 • การทำความสะอาดและดูแลรักษา
 1. ทำความสะอาดชุดไส้กรอง (ถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาด)
 2. เมื่อแรงดูดอ่อนลง , อาจเป็นไปได้ว่าตัวเก็บฝุ่นและชุดตัวกรองจุฝุ่นเต็มแล้ว และควรทำความสะอาดไส้กรองทันที;
 3. ถอดถ้วยเก็บฝุ่น: ทำตามขั้นตอนในรูปที่ 3 เพื่อแยกถ้วยเก็บฝุ่น
 4. ทำความสะอาดถ้วยเก็บฝุ่น: นำตลับกรองออกจากถ้วยเก็บฝุ่นและแยกออกจากกัน โดยทั่วไป,จะต้องค่อยๆ เช็ดฝุ่นที่สะสมบนถ้วยเบาๆ เพื่อทำความสะอาด หลังจากล้างแล้วให้ใส่กลับเข้าไปในถ้วยเก็บฝุ่นแล้วใช้อีกครั้ง (ดังรูปที่ 4) เพราะตัวกรองจะเสียหายตามธรรมชาติ
  ควรเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่เป็นประจำ หากต้องการซื้อ โปรดติดต่อสำนักงานบริการหลังการขาย ,สามารถนำกลับมาใช้งานได้
 5. หลังการใช้งานทุกครั้ง โปรดทำความสะอาดฝุ่น/ขยะในถ้วยเก็บฝุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของฝุ่นหรือแบคทีเรีย รูปที่ 5
 6. หลังจากถอดชิ้นส่วนถ้วยเก็บฝุ่นแล้ว ให้ทำความสะอาดถ้วยเก็บฝุ่นและไส้กรองให้สะอาด (ล้างทำความสะอาดได้ แต่ต้องเช็ดให้แห้งก่อนใช้งาน) ดังแสดงในรูปที่ 5;

 • รูปที่ 3  ขั้นตอนที่ 1: คลายเกลียวถ้วยเก็บฝุ่นทวนเข็มนาฬิกา ขั้นตอนที่ 2: นำออกด้วยมือ:

 

 • รูปที่ 4 ขั้นตอนที่1:ใส่ถ้วยกันฝุ่นบนตัวเครื่องขั้นตอนที่2:ขันถ้วยกันฝุ่นตามเข็มนาฬิกา
 • รูปที่ 5
 • การใช้และการบำรุงรักษา
 1. คำเตือน! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นก่อนที่จะจัดการอุปกรณ์บำรุงรักษาและประกอบทั้งหมด
 2. คำเตือน! เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความจุของเครื่องดูดฝุ่น เครื่องดูดฝุ่นจะต้องทำความสะอาดบ่อยๆ
 3. คำเตือน! ท่อทำความสะอาดตัวเก็บฝุ่น: การทำความสะอาดตัวเก็บฝุ่นเป็นประจำสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่น และป้องกันความร้อนสูงเกินไปและการเสื่อมสภาพของเครื่องดูดฝุ่น
 4. คำเตือน! หลังจากใช้เครื่องดูดฝุ่นแล้ว โปรดทำความสะอาดตัวเก็บฝุ่นทันทีเพื่อให้ดูดฝุ่นได้ดีที่สุดสำหรับการใช้งานครั้งต่อไป
 5. คำเตือน! เมื่อตัวเก็บฝุ่นไม่แห้งหรือเปียกหลังจากทำความสะอาด โปรดอย่าต่อสายไฟและใช้งาน เนื่องจากตัวเก็บฝุ่นแบบเปียกอาจทำให้เครื่องดูดฝุ่นเสียหายได้ง่าย
 6. คำเตือน! การทำงานผิดพลาดอาจทำให้ก้อนแบตเตอรี่ล็อคได้ , ถ้าหากเครื่องสตาร์ทไม่ติด ต้องวางเครื่องดูดฝุ่นไว้ให้เย็นลง อย่างน้อย 15 นาที , แล้วจึงกดสตาร์ทอีกครั้ง

Ⅴ. คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

 • เพื่อความปลอดภัยของคุณและป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน ,โปรดอ่านและปฏิบัติตาม "คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย" อย่างระมัดระวัง
 1. ก่อนใช้งาน ,โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียด
 2. ก่อนใช้งาน โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตภัณฑ์นี้กำหนดตรงกับแรงดันไฟฟ้าในบ้านหรือไม่
 3. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้นอกช่วงที่กำหนด
 4. โปรดใช้ตามฟังก์ชั่นการออกแบบของเครื่องดูดฝุ่น
 5. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่บกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยดูแลและสั่งให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้
 6. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง ,โปรดอย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูดผงซักฟอก ,น้ำมันก๊าด ,แก้ว ,เข็ม ,ฝุ่นเปียกน้ำ ,สิ่งปฏิกูล ,ไม้ขีดไฟ และสิ่งของอื่นๆ
 7. โปรดเก็บเครื่องดูดฝุ่นให้ห่างจากไฟและสถานที่ที่มีความชื้นสูงอื่นๆ
 8. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำและของเหลวอื่นๆ และห้ามล้างเครื่องดูดฝุ่นด้วยน้ำ
 9. เมื่อคุณจำเป็นต้องทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุงเครื่องดูดฝุ่น และเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องดูดฝุ่น โปรดถอดปลั๊กไฟและอย่าดึงสายไฟ
 10. เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่น โปรดระวังอย่าปิดกั้นพอร์ตดูด มิฉะนั้น มอเตอร์จะทำงานหนักเกินไปและเสียหาย
 11. เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่น โปรดใส่ใจกับการติดตั้งกรอบตัวกรองฝุ่นเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในมอเตอร
 12. กรุณาอย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดอนุภาคขนาดเล็ก เช่น ซีเมนต์ ,ผงยิปซั่ม ,ผงผนัง ฯลฯ มิฉะนั้นจะทำให้แผ่นกรองฝุ่นหรือตะแกรงกรองของเครื่องดูดฝุ่นอุดตัน และทำให้มอเตอร์ไหม้และ ข้อบกพร่องอื่น ๆ
 13. เมื่อทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น ,โปรดใช้ผ้าชุบน้ำหรือผงซักฟอกที่เป็นกลาง ,อย่าใช้น้ำมันเบนซินฯลฯ มิฉะนั้นจะทำให้เปลือกแตกหรือซีดจาง
 14. ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ,โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและภาพประกอบอย่างละเอียด
 15. ปรดทิ้งผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้องและอย่าให้เด็กเล่น
 16. หากสายไฟฟ้าเสียหายจะต้องมีผู้ผลิตหรือช่างซ่อมหรือผู้เชี่ยวชาญที่คล้ายกันเปลี่ยนให้เพื่อป้องกันอันตราย
 17. ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังสูงในสายเดียวกัน เพื่อป้องกัน วงจรไฟฟ้าเกินและเกิดอันตราย
 18. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หากเกิดความเสียหายใดๆ
 19. โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้ในที่ปลอดภัย

Ⅵ. FAQ

 • Q1: ผลิตภัณฑ์นี้ไร้สายหรือมีสาย , ถ้าเป็นแบบมีสายยาวกี่เมตร?
 • A1: ความยาวสายไฟของเครื่องดูดฝุ่นนี้คือ 4 เมตร

 • Q2: มีอุปกรณ์หัวดูดเสริมกี่ชิ้น?
 • A2: เครื่องดูดฝุ่นนี้มีอุปกรณ์เสริม 11 ชิ้น ที่จะตอบสนองทุกความต้องการในการทำความสะอาดประจำวันของคุณ

 • Q3: ปลั๊กเป็นแบบไหน? กำลังไฟเท่าไหร่?
 • A3: เป็นปลั๊กที่ใช้งานได้ในพื้นที่ทั่วไป , กำลังไฟ 600 w

 • Q4: สามารถทำความสะอาดไส้กรอง/ถ้วยเก็บฝุ่นได้หรือไม่
 • A4: ไส้กรอง ถ้วยเก็บฝุ่น และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดสามารถล้างทำความสะอาดได้

 • Q5: เครื่องดูดฝุ่นนี้สามารถใช้ได้ทั้งในที่เปียกและแห้งเลยหรือไม่?
 • A5: ขออภัย , เครื่องดูดฝุ่นนี้เหมาะสำหรับพื้นแห้งเท่านั้น

 • Q6: สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดพรม ผ้าม่าน หรือภายในรถยนต์ได้หรือไม่?
 • A6: ใชได้ , เครื่องดูดฝุ่นนี้มีอุปกรณ์เสริม 11 ชิ้น , สามารถใช้หัวดูดที่แตกต่างกันในการทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ได้

 • Q7: ระดับสุญญากาศคืออะไร? สินค้านี้มีเสียงดังมากไหม?
 • A7: คุณลูกค้าสามารถดูจากหน้ารายละเอียดสินค้าได้ , เครื่องดูดฝุ่นนี้คือ 19000pa และเสียงรบกวนต่ำกว่า 70DB , ซึ่งเหมาะมากสำหรับการทำความสะอาดบ้านอย่างเป็นประจำ

 • Q8: เครื่องนี้ใช้งานแล้วร้อนง่ายไหม?
 • A8: เนื่องจากมอเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่นนี้มีความเร็วดูดสูงและแรงดูดสูง , เครื่องจะร้อนขึ้นเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน

 • Q9: เครื่องดูดฝุ่นนี้มีฟังก์ชั่นกี่อย่าง?
 • A9: เครื่องดูดฝุ่นนี้มีปุ่มสำหรับเลือก 2 ฟังก์ชัน ,สามารถสลับใช้ความเร็วต่ำและความเร็วสูงได้