now is modern browser
Shopping Cart
/

เครื่องดูดฝุ่นแบบเป็นสาย XCQH008 คู่มือผู้ใช้ รุ่นภาษาไทย

Ⅰ. ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์

เครื่องดูดฝุ่น

ความถี่

50Hz

หมายเลขผลิตภัณฑ์

XCQH008

พิกัดแรงดันไฟฟ้า

220V~

กำลังไฟ

500w

 

Ⅱ. ชื่ออุปกรณ์

 1. ด้ามจับ 
 2. สวิตช์เปิด-ปิดไฟ 
 3. ตัวเครื่อง 
 4. ไม้ขยะเถ้า
 5. ก้านต่อ
 6. แปรงขัดพื้น

Ⅲ. คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

 • การประกอบ
 • ห้ามเสียบปลั๊กไฟระหว่างการติดตั้ง
 1. ก่อนอื่นให้ติดตั้งแปรงขัดพื้นและท่อต่อ
 2. จากนั้นติดตั้งลำตัวบนท่อเชื่อมต่อ

 • ทำความสะอาดถ้วยเก็บฝุ่น
 1. แยกถ้วยเก็บฝุ่น , ทิ้งฝุ่น
 2. เมื่อจำเป็นต้องทำความสะอาดไส้กรอง,หลังจากแยกถ้วยเก็บฝุ่นแล้ว,ให้เอาไส้กรองออก

Ⅵ. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

 • โปรดปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกก่อนทำความสะอาด
 1. ยกเว้นตัวเครื่อง ส่วนอื่นๆ สามารถล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ได้ ,หลังจากทำความสะอาดแล้ว ,จะต้องเช็ดให้แห้งสนิทก่อนนำกลับไปใช้งาน ห้ามจุ่มตัวเครื่องลงในน้ำหรือของเหลวใดๆก็ตาม
 2. ทำความสะอาดตัวเครื่องเครื่องดูดฝุ่นด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ เท่านั้น ,ห้ามให้สารที่เป็นของเหลวเข้าไปในเครื่องดูดฝุ่น
 3. ห้ามใช้สารเคมีหรือสารกัดกร่อนใดๆ
 4. ห้ามใช้งาน เมื่อไส้กรองเสียหายหรือสึกหรอ
 5. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีชิ้นส่วนที่ใช้งานได้ ,โปรดอย่าถอดประกอบหรือซ่อมแซมด้วยตัวเอง
 • เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ,โปรดเทถ้วยเก็บฝุ่นออกและทำความสะอาดไส้กรองทุกครั้งหลังจากใช้งาน
 1. กดล็อคถ้วยเก็บฝุ่นค้างไว้เพื่อถอดชิ้นส่วนถ้วยเก็บฝุ่นออก
 2. สามารถทิ้งฝุ่นในถ้วยเก็บฝุ่นได้ โดยการถอดถ้วยเก็บฝุ่นออก
 3. นำไส้กรองและแผ่นกรองอากาศออก แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด หลังจากทำความสะอาดแล้ว ,จะต้องผึ่งลมให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะติดตั้งกลับเข้าไปในถ้วยเก็บฝุ่น ข้อสำคัญ: ห้ามทำความสะอาดตัวไส้กรองด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาด ห้ามเป่าเครื่องดูดฝุ่นแบบพ่นแห้งด้วยอุปกรณ์ทำให้แห้ง ,ควรปล่อยให้แห้งเองเท่านั้น
 4. ติดตั้งถ้วยเก็บฝุ่นบนตัวเครื่อง
 • เคล็ดลับ: แนะนำให้เปลี่ยนไส้กรองทุกเดือน (ตามสภาพการใช้งาน) เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด

Ⅴ. คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

 • ข้อสังเกต:แจ้งเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจทำให้ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุอื่นๆ ได้รับความเสียหาย
 • อันตราย:เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้หรือการระเบิดที่เกิดจากอาร์คไฟฟ้าและประกายไฟ , เมื่อใช้งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อยู่ห่างจากวัตถุหรือของเหลวที่ติดไฟและระเบิดได้
 1. โปรดอ่านคำแนะนำต่อไปนี้ทั้งหมดก่อนใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหายและเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 2. อย่าลืมเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ในที่ปลอดภัย , หากส่งต่ออุปกรณ์นี้ให้คนอื่น ,โปรดแน่ใจว่าได้รวมคู่มือการใช้งานนี้ไว้ด้วย
 3. หากอุปกรณ์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้ ,จะไม่สามารถใช้บริการรับประกันได้
 4. ผู้ผลิต/ผู้นำเข้าไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานโดยประมาท ฯลฯ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งาน
 5. โปรดวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวการทำงานที่มั่นคง ได้ระดับ และทนความร้อน
 6. ห้ามจุ่มปลั๊กหรือส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ . อย่าทิ้งเครื่องดูดฝุ่นไว้ลำพังในขณะที่กำลังทำงาน
 7. โปรดให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเมื่อเด็กใช้หรือเข้าใกล้เครื่องดูดฝุ่น  โปรดระวังเมื่อสัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้เครื่องดูดฝุ่น  ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป เมื่อได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำ ,ให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในลักษณะที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
 8.  อย่าปล่อยให้เด็กเล่นหรือใช้งานเครื่องดูดฝุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
 9. เด็กไม่ควรทำความสะอาดและบำรุงรักษาผู้ใช้โดยไม่มีผู้ดูแล
 10. อย่าเปิดเครื่องไว้ไม่มีใครใช้งาน, และถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ได้ใช้งานหลังจากชาร์จเต็มแล้วหรือก่อนการบำรุงรักษา
 11. อย่าให้สายไฟห้อยอยู่เหนือขอบโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ หรือให้สัมผัสกับแหล่งความร้อนใดๆเด็ดขาด
 12. ไม่แนะนำให้ใช้อุปกรณ์เสริมอื่นที่ไม่ใช่อุปกรณ์เสริมของแท้
 13. อย่าดึงที่สายชาร์จเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดกับสายชาร์จ
 14. ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อทำความสะอาด
 15. ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
 16. ห้ามใช้สายไฟภายนอกใดๆ
 17. ห้ามดูดของเหลว ของมีคม เช่น ตะปู เป็นต้น . ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถใช้ดูดซับน้ำได้
 18. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถล้างในน้ำได้ . ถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาดและบำรุงรักษาทุกครั้ง
 19. ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ ให้หยุดใช้งานทันทีและขอคำแนะนำจากฝ่ายบริการ
 20. หากสายไฟเสียหาย จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ,ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ,เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

Ⅵ. FAQ

 • Q1: มีอุปกรณ์หัวดูดเสริมกี่ชิ้น?
 • A1: เครื่องดูดฝุ่นนี้มีอุปกรณ์เสริม 2 ชิ้น , แปรงขัดพื้นและหัวดูดซอกซอน

 • Q2: เครื่องนี้ไร้สายหรือไม่?
 • A2: เครื่องนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นนี้แบบมีสาย , ยาว 4 เมตร

 • Q3: เป็นเรื่องปกติที่เครื่องดูดฝุ่นจะร้อนขึ้นเมื่อใช้งานหรือไม่?
 • A3: เนื่องจากมอเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่นนี้มีความเร็วดูดสูงและแรงดูดสูง , ดังนั้น เครื่องจะร้อนขึ้นเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน

 • Q4: เครื่องดูดฝุ่นไม่มีแรงดูด/แรงดูดน้อยมาก
 • A4: ขออภัยเป็นอย่างมาก , สิ่งที่เกิดขึ้นผิดปกติ Simplus ให้การรับประกัน 1 ปี , สามารถส่งวิดีโอมาให้เรา และจะช่วยแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดค่ะ

 • Q5: ท่อ/หัวแปรงหัก
 • A5: ขออภัยสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น , รบกวนถ่ายรูปส่วนที่เสียหายแล้วส่งมาให้เทางรา , หากได้รับความเสียหายจริง , เราจะส่งอุปกรณ์เสริมใหม่ให้อีกครั้ง , ขอบคุณสำหรับความเข้าใจค่ะ

 • Q6: เครื่องดูดฝุ่นขาดอะไหล่เสริม
 • A6: ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น , รบกวนถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับทั้งหมดส่งมาให้เรา , เราประสานงานกับคลังสินค้าเพื่อเตรียมอะไหล่ที่ขาดให้ค่ะ

 • Q7: ปุ่มสวิตช์ของเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน
 • A7: ขออภัยค่ะ , รบกวนถ่ายวิดีโอขณะใช้งานที่เห็นถึงปัญหาอย่างชัดเจนและส่งมาให้เรา , ทางเราจะทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้ค่ะ