Shopping Cart
/

เครื่องดูดฝุ่น XCQH014 คู่มือการใช้งาน

การติดตั้ง

ติดตั้งที่จับให้มั่นคงเข้าที่

 1. วางที่จับทั้งสองข้างไว้ที่ด้านใดด้านหนึ่งของท่อด้ามจับ แล้วกดเข้าด้วยกันจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก , ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่ออยู่ระหว่างด้ามจับและใช้ไขควงขันสกรูสองตัวให้แน่น
 1. ใส่ท่อจับเข้าไปในเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ

 1. ติดหัวดูดพื้นเข้ากับตัวเครื่อง
 2. เมื่อเสร็จแล้วให้พันสายไว้รอบตะขอเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ

 

คำแนะนำการใช้งาน

 • เปิดและปิดเครื่อง

 1. เปิดเครื่อง: เลื่อนสวิตช์เปิดปิดไปที่ตำแหน่งเปิด
 2. ปิดเครื่อง: เลื่อนสวิตช์เปิดปิดไปที่ตำแหน่งปิด
 • ใช้งานเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ

 1. เลื่อนปุ่มปลดล็อคกลับแล้วถอดที่จับออกจากตัวเครื่อง
 2. ดึงด้านหลังของหัวดูดแล้วถอดหัวดูดออกจากตัวเครื่อง
 • ถอดและเปลี่ยนตัวกรอง: เพื่อรักษาประสิทธิภาพ , ควรเปลี่ยนตัวกรองทุกๆ 3-6 เดือนหรือตามความจำเป็น
 1. กดจุดบนถ้วยเก็บฝุ่นตรงที่มีข้อความระบุว่าตัวกรอง
 2. เอาถ้วยเก็บฝุ่นออก , จับตัวกรองแล้วค่อยๆ ดึงออกมา

 1. ขจัดสิ่งสกปรกและเศษซากในถ้วยเก็บฝุ่น
 2. ถอดตัวกรองออกจากถ้วยเก็บฝุ่น , ใช้แปรงปัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากตัวกรอง หรือเขย่าตัวกรองในถ้วยเก็บฝุ่น

 

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

 • ทำความสะอาดและล้างตัวกรอง
 1. ล้างตัวกรองใต้น้ำไหล , ห้ามใช้สบู่/น้ำยาทำความสะอาด ปล่อยให้ตัวกรองแห้งสนิทเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 2. วางตัวกรองกลับเข้าไปในตะกร้ากรอง และใส่ตะกร้าตัวกรองกลับเข้าไปในถ้วยเก็บฝุ่น

 1. ติดตั้งถ้วยเก็บฝุ่นกลับเข้าไป: จัดตำแหน่งด้านล่างก่อน , จากนั้นหมุนให้เข้าที่

 

ข้อควรระวัง

 1. เมื่อใช้ท่อและอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้วางเครื่องดูดฝุ่นตั้งตรง
 2. หลังจากเสียบปลั๊กแล้วอย่าทิ้งเครื่องดูดฝุ่นไว้โดยไม่มีใครดูแล , กรุณาถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน
 3. ตรวจสอบตัวกรองอย่างสม่ำเสมอและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่
 4. อย่าใช้วัตถุมีคมในการทำความสะอาดท่อ , เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
 5. ห้ามใช้งานกลางแจ้งหรือบนพื้นผิวที่เปียก , เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
 6. หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคลากรที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน , เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
 1. อุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้โดยเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความสามารถทางกายภาพ ประสาทสัมผัส หรือโลหะลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ โดยต้องได้รับการดูแลหรือให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ในลักษณะที่ปลอดภัยและเข้าใจ , อันตรายที่เกี่ยวข้อง , ไม่อนุญาตให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์ , ไม่อนุญาตให้เด็กทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ดูแล
 1. ใช้ตามคำแนะนำเหล่านี้เท่านั้น , ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมและผลิตภัณฑ์ที่แนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น
 2. ห้ามดึงสายไฟ , หากต้องการถอดปลั๊ก ให้จับที่ปลั๊ก ไม่ใช่ที่สายไฟโดยตรง
 3. เก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่ร้อน
 4. ห้ามจับปลั๊กหรือตัวเครื่องด้วยมือที่เปียก
 5. ห้ามใช้งานหากมีการปิดกั้นช่องเปิดใดๆ เก็บฝุ่น ผ้าสำลี เส้นผม และสิ่งอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการไหลเวียนของอากาศออกจากตัวเครื่อง
 1. ห้ามใช้สำหรับการดูดก้นบุหรี่สิ่งใดๆ ที่ทำให้เกิดควัน เช่น บุหรี่ ไม้ขีด หรือขี้เถ้าร้อน
 2. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดของเหลวที่ติดไฟได้หรือติดไฟได้ เช่น น้ำมันเบนซิน หรือในบริเวณที่อาจมีของเหลวดังกล่าว
 3. ห้ามใช้โดยไม่มีถ้วยเก็บความร้อนหรือตัวกรองอยู่
 4. เก็บเครื่องไว้ในที่ร่ม , กรุณาเก็บทิ้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุสะดุดล้มได้