Shopping Cart
/

เครื่องทำแซนวิชไฟฟ้า SMZJ001 คู่มือการใช้งาน รุ่นภาษาไทย

Ⅰ. ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า  แรงดันไฟฟ้า  กำลังไฟ  พิกัดความถี่ 
SMZJ001  220V  650W 50Hz

Ⅱ. ชื่ออุปกรณ์

 1. วัสดุหุ้มด้านบน
 2. ตัวล็อค
 3. ไฟแสดงสถานะ
 4. วัสดุหุ้มด้านล่าง
 5. ที่จับ
 6. ถาดอบ

Ⅲ. วิธีการใช้งาน 

 • เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด , โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้: ขณะใช้งาน โปรดเสียบปลั๊กไฟ 220V ~  ที่ต่อลงดิน
 1. อาจจะมีควันและกลิ่นเล็กน้อยระหว่างกระบวนการให้ความร้อนในการใช้งานครั้งแรก , ซึ่งเป็นเรื่องปกติ  และจะหายไปหลังจากใช้ไป 2-3 ครั้ง
 2. เสียบสายไฟ , ปิดฝาและวอร์มเครื่องเป็นเวลา 3 นาที
 3. หลังจากไฟแสดงสถานะดับลง ให้ใส่ส่วนผสม ปิดฝาและรอประมาณ 3-5 นาที (ไฟแสดงสถานะอาจกระพริบซ้ำระหว่างช่วงเวลา: ไฟแสดงสถานะดับ , เนื่องจากเครื่องหยุดความร้อนโดยอัตโนมัติหลังจากถึงอุณหภูมิสูงที่ตั้งไว้ และรอให้เครื่องต่ำกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ หลังจากอุณหภูมิสูง , เครื่องจะเริ่มร้อนโดยอัตโนมัติ  เพื่อความปลอดภัย) จากนั้นเปิดฝาและนำอาหารออกมาอย่างระมัดระวัง (สามารถเลือกได้ว่าจะ ยืดเวลา การทำความร้อนตามที่คุณต้องการ); 
 4. โปรดถอดปลั๊กไฟทันทีหลังจากใช้งานเครื่องเสร็จ
 • หมายเหตุ: บางรุ่นอาจไม่มีชิ้นส่วนแต่ละชิ้น โปรดดูผลิตภัณฑ์จริง

Ⅳ. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา  

 1. ต้องถอดปลั๊กเครื่องและปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนทำความสะอาด , รุ่นนี้ไม่จำเป็นต้องถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อทำความสะอาด และห้ามใส่ผลิตภัณฑ์ลงในน้ำหรือในเครื่องล้างจานโดยเด็ดขาด
 2. แนะนำให้ใช้แปรงปัดเศษอาหารตามร่องออกเช็ดตัวถาดอบให้สะอาดด้วยกระดาษเพื่อซับน้ำมันที่อาจหลงเหลืออยู่ในร่องถาดอบ และยังสามารถเช็ดถาดอบด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ และห้ามสัมผัสโดนสิ่งที่แข็ง ซึ่งอาจทำให้สารเคลือบกันติดเป็นรอยหรือเสียหายได้
 3. เช็ดด้านนอกเครื่องด้วยผ้าหมาดเท่านั้น ห้ามทำความสะอาดเครื่องด้วยแผ่นใยขัดหรือแผ่นใยขัดที่มีความแข็ง, เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย , ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
 4. ห้ามวางเครื่องในเครื่องล้างจาน
 5. ห้ามเสิร์ฟอาหารด้วยเครื่องใช้ที่เป็นโลหะ , เพราะจะทำให้ภาชนะเสียหายได้ 

Ⅴ. ข้อควรระวัง

 • โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน และให้ความสนใจกับรายการต่อไปนี้
 1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่คุณใช้สอดคล้องกับที่แสดงบนป้ายระบุกำลังไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ 
 2. เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต , ห้ามใส่สายไฟ ปลั๊กไฟ หรือชิ้นส่วนประกอบอาหารในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ 
 3. อย่าสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน ,โปรดจับที่จับ
 4. ห้ามให้เด็กใช้หรือเล่นเครื่องนี้
 5. เมื่อเด็กอยู่ใกล้เครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องระมัดระวังอย่างเคร่งครัด
 6. ถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานหรือก่อนทำความสะอาด , ปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเย็นลงก่อนล้างหรือทำการจัดเก็บ
 7. หากต้องการถอดผลิตภัณฑ์ออกจากเต้ารับ , อย่ากระตุกสายไฟ ให้จับที่ปลั๊กแล้วดึงออก
 8. ห้ามใช้เครื่องหากสายไฟได้รับเสียหาย , ห้ามใช้อุปกรณ์หากชิ้นส่วนชำรุด ตกหล่น หรือได้รับความเสียหายใดๆ , เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต อย่าพยายามซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตัวคุณเอง , โปรดนำไปที่ร้านบริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมการประกอบกลับอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต ระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์
 9. การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองและแนะนำโดยผู้ผลิตอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บได้ 
 10. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กลางแจ้งหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
 11. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับการออกแบบมา 
 12. อย่าแขวนสายไฟไว้เหนือขอบโต๊ะ หรือสัมผัสกับวัตถุที่มีความร้อนจัด
 13. ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้บนหรือใกล้แก๊สร้อน เตาไฟฟ้า หรือเตาอบ
 14. เมื่อใช้งาน ควรวางเครื่องบนพื้นผิวเรียบที่ทนความร้อน
 15. ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ที่มีอาหารร้อน น้ำ น้ำมัน หรือของเหลวอื่นๆ
 16. คำเตือน: เครื่องนี้จะร้อนเมื่อใช้งาน ต้องใช้ความระมัดระวังที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟไหม้ , อัคคีภัย หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อบุคคลและทรัพย์สิน
 17. เมื่อใช้เครื่อง ควรจัดให้มีการระบายอากาศรอบ ๆ เครื่อง ระหว่างการใช้งาน ให้วางเครื่องให้ห่างจากผ้าม่าน , ผ้าปูผนัง , เสื้อผ้า , ผ้าเช็ดปาก หรือวัสดุไวไฟอื่นๆ
 18. โปรดใช้เต้ารับที่ผนัง
 19. ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้ในบ้านเท่านั้น
 20. เครื่องนี้มีปลั๊ก AC แบบโพลาไรซ์ (ขาข้างหนึ่งกว้างกว่าขาอื่นๆ) เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต , ปลั๊กนี้เหมาะสำหรับใช้กับเต้ารับโพลาไรซ์เดียวเท่านั้นเพื่อความปลอดภัย หากเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบไม่สุด , ให้ลองเสียบกลับด้าน และหากเครื่องยังคงไม่ทำงาน ให้ติดต่อช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 21. สายไฟสั้นหลีกเลี่ยงอันตรายจากการพันกันหรือสะดุด และควรใช้สายไฟต่อเท่าที่จำเป็น , เมื่อใช้สายไฟต่อพ่วง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพิกัดไฟฟ้าอย่างน้อยเท่ากับสายไฟของเครื่อง , สายพ่วงไม่ควรห้อยเหนือเคาน์เตอร์หรือขอบโต๊ะเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กดึงหรือสะดุดโดยไม่ได้ตั้งใจ 
 22. ก่อนใช้งานครั้งแรก: นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกทั้งหมด ทำความสะอาดกระทะด้วยผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ ทากระทะด้วยน้ำมันปรุงอาหารเล็กน้อย ป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าไปในเครื่อง 
 23. หมายเหตุ: พื้นผิวร้อน
 24. พื้นผิวบางส่วนร้อนมากระหว่างการทำงานของเครื่อง
 25. หากสายไฟเสียหาย จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ฝ่ายบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย 
 26. ไม่สามารถใช้งานเครื่องโดยใช้ตัวจับเวลาภายนอกหรือระบบควบคุมระยะไกลอิสระ

Ⅵ. FAQ

 • Q1: เปิดและปิดเครื่องอย่างไร?
 • A1: เสียบเปลั๊กเพื่อเปิดเครื่อง , ถอดปลั๊กออกเพื่อปิดเครื่อง

 • Q2: เมื่อเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟแล้ว , หลังจากเปิดสวิตช์แล้ว ไฟแสดงสถานะของเครื่องจะดับลงหลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง
 • A2: เมื่อเสียบผลิตภัณฑ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟเป็นครั้งแรกและเปิดสวิตช์ ไฟจะสว่าง , แต่เมื่อผลิตภัณฑ์ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ไฟจะดับลง , นอกจากนี้ไฟจะสว่างขึ้นอีกครั้งเมื่อเครื่องทำแซนด์วิชจำเป็นต้องทำงานเพื่อสร้างความร้อนมากขึ้น

 • Q3: ทำความสะอาดอย่างไร?
 • A3: ผลิตภัณฑ์นี้มีการเคลือบสารกันติด ,เพียงแค่ต้องเช็ดด้วยผ้าทำความสะอาด หากต้องการใช้น้ำในการทำความสะอาด , โปรดให้อยู่ห่างจากส่วนที่เป็นอันตราย เช่น ก้นหรือเต้ารับ

 • Q4: ต้องใช้น้ำมันในการทอดไข่ด้วยหรือไม่?
 • A4: ขอแนะนำให้เติมน้ำมันเล็กน้อย , เพื่อรักษาคุณสมบัติการไม่ติดของสารเคลือบ

 • Q5: สามารถทำอาหารประเภทใดได้บ้าง?
 • A5: แซนด์วิช , สเต็ก , ไข่ , ไก่สับ , กุ้ง  , เบคอน

 • Q6: มีการออกแบบตัวล็อคปิดสนิทหรือไม่?
 • A6: ใช่ ผลิตภัณฑ์นี้ใช้การออกแบบที่ปิดสนิท

 • Q7: เครื่องทำแซนวิชกับเครื่องทำวาฟเฟิลแตกต่างกันอย่างไร?
 • A7: ทั้งสองไม่สามารถถอดออกได้ , แบบแรกใช้ทำแซนด์วิชเท่านั้น , ส่วนแบบหลังใช้ทำวาฟเฟิลเท่านั้น การทำความร้อนทำงานบนหลักการเดียวกัน