Shopping Cart
/

เครื่องบดกาแฟไฟฟ้า MDJH001 คู่มือการใช้งาน รุ่นภาษาไทย

Ⅰ. รูปภาพผลิตภัณฑ์

Ⅱ. คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

 • เปิดฝาด้านบนทวนเข็มนาฬิกาแล้วใส่เมล็ดกาแฟลงไป
 • ขณะดียวกัน ,แนะนำให้เติมเมล็ดกาแฟ 80% ในถังด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องบดกาแฟใช้งานได้อย่างราบรื่น
 • กดปุ่มสองครั้งอย่างต่อเนื่องเพื่อบดเมล็ดกาแฟ
 • หากไม่มีไฟ ให้ใช้สายข้อมูล USB เพื่อชาร์จ ,เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มประมาณ 3 ชั่วโมง ไฟแสดงการชาร์จสีเขียวจะแสดงขึ้น

Ⅲ. การทำความสะอาด

 • ห้ามนำอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆ จุ่มลงในน้ำ มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟดูดและไฟไหม้ได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟออก ก่อนทำความสะอาด
 • ห้ามใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูง
 • ห้ามใช้ของมีคม ,แปรง ,ฝอยเหล็ก หรือของมีคมขัด
 • ห้ามทำความสะอาดโดยเครื่องล้างจาน

Ⅳ. เรื่องที่ต้องให้ความสนใจ

 • ใช้การชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม
 • รักษาความสะอาดบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำ
 • เหมาะสำหรับเมล็ดกาแฟ
 • ใช้แปรงขนแข็งขนาดเล็ก (แปรงสีฟัน) ในการทำความสะอาด , ห้ามล้างด้วยน้ำโดยตรง
 • อย่าหยุดเครื่องกลางคันระหว่างทำงาน ไม่เช่นนั้นเมล็ดจะติด (ถ้าเมล็ดติดให้ทำซ้ำขั้นตอนแรกหยิบออกมาให้ทันเวลาและตรวจสอบช่องว่างตรงที่บดปั่น , หากช่องว่างใหญ่ขึ้น 
  สินค้าจะล้มเหลวและไม่สามารถบดละเอียดได้)
 • ใช้เมล็ดแห้ง/เพิ่งคั่วสด (ไม่สามารถใช้แบบเปียกได้)