Shopping Cart
/

เครื่องบดกาแฟไฟฟ้า MDJH001 คู่มือการใช้งาน รุ่นภาษาไทย

คู่มือการใช้งานเครื่องบดกาแฟไฟฟ้า

 

1. ข้อมูลจำเพาะ

 

 

 

2. รูปภาพผลิตภัณฑ์

 

 

3. คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

 • เปิดฝาด้านบนทวนเข็มนาฬิกาแล้วใส่เมล็ดกาแฟลงไป
 • ขณะดียวกัน ,แนะนำให้เติมเมล็ดกาแฟ 80% ในถังด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องบดกาแฟใช้งานได้อย่างราบรื่น
 • กดปุ่มสองครั้งอย่างต่อเนื่องเพื่อบดเมล็ดกาแฟ
 • หากไม่มีไฟ ให้ใช้สายข้อมูล USB เพื่อชาร์จ ,เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มประมาณ 3 ชั่วโมง ไฟแสดงการชาร์จสีเขียวจะแสดงขึ้น

 

 

4. การทำความสะอาด

 • ห้ามนำอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆ จุ่มลงในน้ำ มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟดูดและไฟไหม้ได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟออก ก่อนทำความสะอาด
 • ห้ามใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูง
 • ห้ามใช้ของมีคม ,แปรง ,ฝอยเหล็ก หรือของมีคมขัด
 • ห้ามทำความสะอาดโดยเครื่องล้างจาน

 

 

5.เรื่องที่ต้องให้ความสนใจ

 • ใช้การชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม
 • รักษาความสะอาดบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำ
 • เหมาะสำหรับเมล็ดกาแฟ