Shopping Cart
/

เครื่องปั่นอเนกประสงค์ LLJH001 คู่มือการใช้งาน รุ่นภาษาไทย

Ⅰ. ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์ 

รหัสผลิตภัณฑ์ 

แรงดันไฟฟ้า 

กำลังไฟ 

ความเร็ว 

เครื่องปั่นอเนกประสงค์ 

LLJH001

220

300W

22000

Ⅱ. รูปภาพผลิตผลิตภัณฑ์ 

 1. ฝาปิดด้านบน
 2. ตัวเครื่อง
 3. ฝาปิด
 4. เครื่องปอกเปลือกกระเทียม
 5. ใบมีดสับ
 6. ชามผสม
 7. ฝาปิด
 8. โถ 600 ml
 9. ที่วางมีด
 10. โถบด
 11. ที่ลับมีด

Ⅲ. คำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์

 • การแปรรูปเนื้อสัตว์และผักสับละเอียด
 1. อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น:เครื่องบดผสม,ชาม,แกนมีดบดสับ,ฝาปิดภาชนะ
 2. ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมทั้งหมดก่อนใช้งาน
 3. การหั่นเนื้อ: วางโถบนโต๊ะที่มีพื้นผิวเรียบ, จัดมีดสับให้ตรงกับแกนกลางของชาม, ใส่มีดลงในชาม เอาเส้นเอ็น, กระดูก, หนังออก และหั่นเนื้อเป็นชิ้น ๆ อย่าให้เกิน ขีดบนของชาม จุได้สูงสุด 300 กรัม เมื่อย่างเนื้อเสร็จแล้ว ให้ปิดฝาและขันฝาตามเข็มนาฬิกาให้แน่นเข้ากับชาม วางเครื่องให้พอดีกับชาม , เปิดเครื่อง กดปุ่มด้วยนิ้ว จากนั้นเครื่องปั่นจะเริ่มทำงาน เวลาทำงานต่อเนื่องไม่เกิน30วินาที(ดังภาพด้านล่าง)
 4. การบดปั่นผัก: หั่นส่วนผสมเป็นเส้นและชิ้น ความกว้างของชิ้นไม่ควรเกิน 1-2 ซม. ความยาวไม่ควรเกิน 5-10 ซม. แต่ละชิ้นไม่ควรเกิน 2-3 ซม. และปริมาณไม่ควรเกิน 3/4 ของชามทั่วไป ขั้นตอนการทำงานเหมือนกับการบดปั่นเนื้อสัตว์
 5. การบดปั่นผักแบบแห้ง: ปริมาณส่วนผสมทั้งหมด เช่น พริก ต้องไม่เกินเส้นของชาม , มิฉะนั้นจะส่งผลต่อการบดสับและอายุการใช้งาน ของเครื่อง ขั้นตอนการทำงานเหมือนกับการแปรรูปผัก , สามารถเลือกมีดสองชั้นหรือมีดชั้นเดียวได้ (ดูภาพด้านล่างสำหรับการติดตั้งมีดสองชั้น)
 6. ปิดเครื่องหลังจากการใช้งานเสร็จ, นำเครื่องผสมออกเมื่อมีดหยุดหมุน , เปิดฝาภาชนะ นำมีดสับและส่วนผสมที่ผ่านการแปรรูปออก ทำความสะอาดส่วนประกอบและทำให้แห้ง
 7. หากส่วนผสมยังคงเหลือในชาม , ควรหยุดเครื่องผสมอาหาร ปิดเครื่อง และใช้ตะเกียบคีบอาหารก่อนดำเนินการต่อ
 8. เครื่องนี้ไม่สามารถใช้บดถั่วเหลือง , เจลาติน , ข้าว , เนื้อแช่แข็ง และส่วนผสมอื่น ๆ ที่แข็งเกินไป
 9. หากเครื่องผสมอาหารสั่นเนื่องจากการกระจายอาหารไม่สม่ำเสมอ ,โปรดหยุดทำงาน ปิดเครื่อง  เกลี่ยกระจายอาหารในโถชามให้สม่ำเสมอ แล้วจึงเปิดเครื่องต่อ
 10. หากไม่สามารถบดสับตามที่ต้องการได้ภายใน 30 วินาที ,ให้ปิดเครื่องเป็นเวลา 2 นาทีก่อนบดปั่นต่อ
 • ฟังก์ชั่นการปอกเปลือกกระเทียม

 1. อุปกรณ์ที่จำเป็น: เครื่องผสม, ชามผสม, ที่ปอกกระเทียม, ฝาปิดภาชนะ (ดูภาพด้านล่าง)
 2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนใช้งาน
 3. การปอกเปลือกกระเทียม: วางชามบนโต๊ะที่มีพื้นผิวเรียบ , จัดมีดสับให้ตรงกับแกนกลางของชามผสม, ใส่อุปกรณ์ที่ปอกกระเทียมลงในชาม และปริมาณบดสับไม่ควรเกินเส้น Max การดำเนินการต่อไปนี้เหมือนกับ คำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์ ข้างต้น เวลาทำงานต่อเนื่องไม่เกิน 30 วินาที (ดังภาพด้านล่าง)

 • เมล่อนและผลไม้รวม
 1. อุปกรณ์ที่จำเป็น: เครื่องปั่น, ที่ใส่มีดบดสับ, โถขนาด 600 มล., ฝาปิด (ดูภาพด้านล่าง)
 2. เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรก , ให้ทำความสะอาดด้านล่างของผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหารให้สะอาด
 3. วางโถบนโต๊ะที่มีพื้นผิวเรียบและเปิดช่องใส่อาหาร , ใส่อาหารที่ชื่นชอบลงในโถและเติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสม หมายเหตุ: ปริมาณอาหารไม่ควรเกินเส้นขีดสูงสุดแบ่งสัดส่วนอาหารและน้ำ (ดูตารางด้านล่าง)
 4. วางโถบนที่จับมีดแล้วขันให้แน่นตามเข็มนาฬิกา
 5. วางเครื่องปั่นบนโต๊ะที่มีพื้นเรียบ เปิดฝาด้านบน ใส่โถขนาด 600 มล. , พร้อมอาหารลงในเครื่องปั่น แล้วขันให้แน่นตามเข็มนาฬิกา
 6. กดปุ่ม "เปิด" บนเครื่องปั่นและเครื่องปั่นจะเริ่มทำงาน , เวลาทำงานต่อเนื่องไม่เกิน 1 นาที  (ดูภาพด้านล่าง)

 • การบด
 1. อุปกรณ์ที่จำเป็น: โถปั่น, ฐานโถปั่น, ตัวเครื่อง
 2. ใส่อาหารที่จะบดลงในโถบด ปริมาณอาหารต้องไม่เกินขีดสูงสุดบนโถบด , หลังจากใส่อาหารแล้ว โปรดต่อฐานเครื่องบด (ที่มีใบมีด 2 แฉก) กับฝา และขันการเชื่อมต่อให้แน่นโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา วางเครื่องบนพื้นเรียบ ต่อโถบด (พร้อมอาหาร) เข้ากับเครื่อง และขันข้อต่อให้แน่นโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้กดปุ่มเปิด/ปิดของเครื่อง จากนั้นเครื่องจะเริ่มทำงาน กระบวนการบดขั้นสุดท้ายไม่ควรใช้เวลานานเกิน 1 นาที เนื่องจากอาหารและความต้องการที่แตกต่างกันมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน , หากไม่พอใจกับผลลัพธ์ภายในเวลาที่จำกัด , โปรดหยุด 1 นาที แล้วเริ่มทำงานใหม่ (หนึ่งรอบการทำงาน: ทำงาน 1 นาที หยุด 1 นาที)

Ⅳ. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

 1. เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ควรปิดเครื่องก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
 2. ทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำแทนการใช้น้ำโดยตรง
 3. หลังจากทำความสะอาดและประกอบชิ้นส่วนแล้ว สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
 4. ใช้งานเครื่องบ่อยๆ , หากไม่ได้ใช้งาน ,โปรดวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท

Ⅴ. ข้อควรระวัง

 1. เครื่องนี้ใช้ไฟ 220V AC
 2. ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดและห้ามไม่ให้ไม่ได้ใช้งานหรือโอเวอร์โหลด
 3. การเปลี่ยนสายไฟต้องดำเนินการโดยช่างซ่อมบำรุงมืออาชีพ
 4. ฐานใบมีดควรล็อคแน่นกับชาม , มิฉะนั้น มีความเสี่ยงที่น้ำจะรั่วและไหล
 5. ใบมีดมีความคมมาก ระวังอย่าให้บาดมือ เมื่อต้องทำความสะอาดและถอดประกอบเครื่อง
 6. ใช้งานเครื่องบดปั่นหลังจากที่เย็นสนิทแล้วเท่านั้น
 7. มอเตอร์ของเครื่องนี้มีอุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิเกินและจะหยุดทำงาน , เนื่องจากความร้อนสูงเกินไประหว่างการทำงาน ในเวลานี้ ควรตัดไฟและเปิดใหม่จนกว่าจะเย็นสนิท
 8. ขณะใช้งาน , ห้ามมิให้เอามือและของมีคมเข้าไปในช่องใส่อาหาร , ห้ามเปลี่ยนแกนป้อนด้วยเครื่องมืออื่น , ห้ามยื่นหน้าเข้าใกล้กับช่องใส่อาหารโดยเด็ดขาด เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 9. ห้ามล้างตัวเครื่องด้วยน้ำโดยตรง , ซึ่งอาจทำให้ไฟฟ้าขัดข้องหรืออุบัติเหตุของมอเตอร์และสวิตช์ได้
 10. หากสายไฟเสียหาย , จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
 11. ปิดเครื่องก่อนเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมหรือเข้าถึงชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวระหว่างการใช้งาน
 12. ห้ามเด็กใช้เครื่องนี้ , เก็บอุปกรณ์และสายไฟให้พ้นมือเด็ก 
 13. เครื่องอาจถูกใช้โดยบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ โดยต้องได้รับการดูแลหรือคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
 14. เด็กไม่ควรเล่นกับเครื่องนี้
 15. ระมัดระวังในการจัดการกับใบมีดที่คม การเทชาม และการล้างทำความสะอาด
 16. หากปล่อยอุปกรณ์ทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแล โปรดถอดปลั๊กไฟออกจนกว่าจะประกอบ ถอดชิ้นส่วน  หรือทำความสะอาด
 17. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้บดก้อนน้ำแข็งหรืออาหารชิ้นใหญ่ที่ค่อนข้างแข็ง (เช่น มันฝรั่งทั้งลูก ผลไม้ หรือกระดูกสัตว์ ฯลฯ) , มิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์จะเสียหายอย่างถาวรและไม่สามารถทำงานได้ต่อไป