Shopping Cart
/

เครื่องปั่นอเนกประสงค์ LLJH007 คู่มือการใช้งาน รุ่นภาษาไทย

Ⅰ. ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์

รหัสผลิตภัณฑ์

แรงดันไฟ

เครื่องปั่นอเนกประสงค์

LLJH007

AC220~240V

ความถี่

กำลังไฟ

เวลาทำงาน

50/60Hz

340-400 W

สูงสุด :1min

Ⅱ. รูปภาพผลิตภัณฑ์


1) ถ้วยตวง

2) ฝาปิด                                                   

3) ตัวโถปั่น              

4) อุปกรณ์ล็อคส่วนบนและล่าง

5) วงแหวนซิลิโคน

6)ใบมีดปั่น

7) ฐานล็อคใบมีด

8) ฐานตั้งตัวเครื่อง

9) ปุ่มเปิดปิด

Ⅲ. คู่มือการใช้งา

●ก่อนใช้งานครั้งแรก:
1. ล้างอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนใช้งานครั้งแรก
2. ดึงสายไฟที่อยู่ด้านหลังฐานออก , ปรับให้มีความยาวที่เหมาะสม และต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
● การติดตั้ง:
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องปั่นปิดอยู่ (ตั้งสวิตช์ไปที่ "0")
2. วางตัวเครื่องที่ประกอบไว้บนฐานเครื่องปั่น (8) แล้วกดลงจนสุด
● วิธีใช้:
1. ใส่อาหารที่จะแปรรูปลงในภาชนะแก้ว
2. ปิดฝากลับเข้าที่และตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดสนิทแล้ว , ใส่ถ้วยตวงลงในรูเล็กๆ เหนือฝา , แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อยึดให้แน่น
3. เปิดฐานของเครื่องปั่น

ตั้งค่าระดับความเร็ว

ความเร็วสำหรับวัตถุดิบ

เกียร์ 1-4

สำหรับบดปั่นของเหลว

เกียร์  5

สำหรับบดปั่นส่วนผสมที่เป็นของเหลวหรืออาหารแข็งเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีละเอียดความสม่ำเสมอขึ้น

เกียร์  0

หยุด

เกียร์  P

โหมดสำหรับบดปั่นที่ทรงพลังสำหรับการบดน้ำแข็ง

  • เครื่องปั่นจะไม่อยู่ในตำแหน่ง "P" ตลอดเวลา , ต้องกดสวิตช์ค้างไว้เมื่อต้องการใช้เกียร์ P
  •  หลังจากใช้เครื่อง ต้องแน่ใจว่าได้หมุนสวิตช์ไปที่ "0" และถอดปลั๊กไฟออก
  •  หากต้องการถอดตัวเครื่อง , เพียงยกขึ้นจากฐานของเครื่องโดยไม่ต้องหมุน

●  เคล็ดลับ:
1. ก่อนแปรรูปอาหารแข็ง ให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ (2-3 ซม.)
2. ก่อนแปรรูปอาหารแข็งผสม , สามารถเริ่มแปรรูปอาหารเหลวก่อนได้ ในระหว่างขั้นตอน สามารถค่อยๆ เติมของเหลวจากการเปิดฝาด้านบน
3. เมื่อใช้งานอุปกรณ์ ให้แน่ใจว่าได้กดด้านบนของเครื่องปั่นออกด้วยมือ
4. เมื่อปั่นผสมอาหารแข็งหรือของเหลวหนืดมาก ขอแนะนำให้ใช้เกียร์ P เพื่อป้องกันไม่ให้ใบมีดติด

Ⅳ. การทำความสะอาด
1. ล้างภาชนะและเติมน้ำสะอาด
2. ติดตั้งตัวเครื่องที่ฐาน และหมุนสวิตช์ไปที่ "ตำแหน่ง P" หลายๆ ครั้ง
3. เทน้ำในภาชนะโถปั่นออกแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนหมด

Ⅴ. ข้อควรระวัง
เมื่อทำงานกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเสมอ รวมถึง:
1. อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน
2. อย่าสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน , โปรดใช้มือจับหรือปุ่มปรับ
3. เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต , ห้ามวางเครื่อง สายไฟ และปลั๊กไฟในที่ที่มีความชื้น น้ำ หรือของเหลวอื่นๆ
4. เด็กห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์นี่
5 หลังการใช้งานและก่อนทำความสะอาดเครื่อง ,โปรดตัดไฟ และโปรดทำความสะอาดและแยกชิ้นส่วนหลังจากที่ชิ้นส่วนเย็นลงแล้ว
6. การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่แนะนำโดยผู้ผลิตอุปกรณ์นี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้
7. ห้ามใช้งานและใช้เครื่องกลางแจ้ง
8. อย่าแขวนสายไฟแล้วเสียบไว้ที่ขอบโต๊ะ มุมโต๊ะ หรือพื้นผิวของวัตถุที่มีความร้อน
9. ห้ามวางเครื่องไว้ใกล้ลมร้อนหรือเตาอบไฟฟ้า และ ห้ามวางในเตาไมโครเวฟ
10. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อปลั๊กเข้ากับเครื่องก่อน , จากนั้นจึงต่อสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ก่อนตัดไฟ กรุณาเปิดสวิตช์ไปที่ "1" ก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊กออก
11. อย่าใส่อาหารหรือเครื่องใช้ที่เป็นโลหะขนาดใหญ่เข้าไปในอุปกรณ์ , มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
12. อุปกรณ์อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้หากถูกปกคลุมหรือสัมผัสกับวัสดุที่ติดไฟได้ในระหว่างการใช้งาน , รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ผนัง ฯลฯ
13. ห้ามใช้แผ่นใยขัดโลหะในการทำความสะอาดอุปกรณ์ สายไฟอาจหลุดและสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้า , ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
14. ระวังผลิตภัณฑ์แก้ว
15. อย่าเก็บวัสดุอื่นใดนอกเหนือจากอุปกรณ์เสริมที่แนะนำโดยผู้ผลิตไว้ในเครื่องนี้เมื่อไม่ใช้งาน
16. ห้ามใส่วัสดุต่อไปนี้ลงในเครื่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก ฯลฯ
17. ห้ามเปิดเครื่องนานเกิน 1 นาที หลังใช้งาน กรุณาทำให้เครื่องเย็นลงเพื่อไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป
18. หากสายไฟเสียหาย จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตที่คล้ายกัน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
19. จับใบมีดด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะเมื่อถอดใบมีด ล้างภาชนะ และทำความสะอาด
20. โปรดปิดอุปกรณ์และถอดปลั๊กไฟออกก่อนเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมหรือเข้าใกล้ชิ้นส่วนที่ใช้งานอยู่
21. คำเตือน: อาจเกิดการบาดเจ็บจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในทางที่ผิด
22. ระมัดระวังในการเทของเหลวร้อนลงในอุปกรณ์ ไอร้อนกะทันหันอาจทำให้ของเหลวพ่นออกจากอุปกรณ์
23. หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องปั่นปิดอยู่ก่อนที่จะถอดเครื่องปั่นออก
24. อย่าใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์นี้
25. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ , เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์นี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
26. เด็กไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้ เก็บอุปกรณ์และสายไฟให้พ้นมือเด็ก
27. ห้ามเด็กเล่นอุปกรณ์นี้
28. ควรถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟเมื่อปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแล , ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งก่อนประกอบ ถอดประกอบ หรือทำความสะอาดอุปกรณ์