Shopping Cart
/

เรือกลไฟมือถือ GTJH008 คู่มือผู้ใช้ รุ่นภาษาไทย

Ⅰ.ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า

รหัสผู้ผลิต

พิกัดแรงดันไฟฟ้า

กำลังไฟ

พิกัดความถี่

GTJH008

B0091

220-240V~

1200W

50-60Hz

Ⅱ. ชิ้นส่วน การติดตั้ง

 1. ตัวป้องกันสาย   
 2. ที่จับ   
 3. สวิตช์ เปิด-ปิด   
 4. ถังใส่น้ำ 
 5. ไฟแสดงสถานะ
 6. ช่องไอน้ำออก
 7. หัวแปรงขน
 8. แผงควบคุม

Ⅲ. วิธีการใช้งาน

 •  ใส่น้ำ
 1. ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ , เพื่อตัดไฟ
 2. เติมน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำกลั่น ,ห้ามเติมน้ำประปาหรือของเหลวอื่นที่อาจมีสิ่งเจือปน
 3. น้ำในถังเก็บน้ำต้องไม่เกินระดับน้ำสูงสุด
 •  โหมดสแตนด์บาย
 1. เมื่อเสียบปลั๊กผลิตภัณฑ์แล้วจะมีไฟแสดงสถานะสว่างขึ้นแสดงว่าผลิตภัณฑ์เริ่มทำความร้อน
 2. ไฟแสดงสถานะจะดับลง ซึ่งแสดงว่ากระบวนการทำความร้อนเสร็จสิ้นและสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้
 •  รีดแบบไอน้ำ
 1. เติมน้ำลงในถังเก็บน้ำด้วยน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำกลั่น
 2. เมื่อการทำความร้อนเสร็จสิ้น,ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น
 3. กดสวิตช์เพื่อปล่อยไอน้ำบนแผงและเริ่มรีดผ้าแบบไอน้ำ
 4. กดสวิตช์อีกครั้งเพื่อปิดการปล่อยไอน้ำ
 5. ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ในแนวนอนและแนวตั้ง
 •  รีดแบบแห้ง
 1. เสียบปลั๊กผลิตภัณฑ์
 2. หลังจากทำความร้อนแล้วไฟแสดงสถานะจะติดสว่างอยู่เสมอ
 3. รีดแบบแห้งได้

Ⅳ. การทำความสะอาดและการเก็บรักษา

 1. ห้ามทำความสะอาดหรือจัดเก็บในขณะที่ตัวเครื่องยังร้อนอยู่
 2. ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหมาด ๆ ,เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ ,ห้ามใช้ของหยาบหรือแข็งในการทำความสะอาดพื้นผิวเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีดข่วน
 3. เมื่อพื้นผิวสกปรกเกินกว่าจะทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ ,สามารถทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าชุบน้ำผสมผงซักฟอกที่เป็นกลาง ,ห้ามใช้ผงซักฟอกที่เป็นกรดหรือด่าง
 4. หากมีสิ่งเจือปนที่ช่องจ่ายไอน้ำ สามารถทำความสะอาดด้วยไม้ไผ่เล็กๆ ,ห้ามใช้สิ่งที่เป็นโลหะในการทำความสะอาดเพราะอาจเกิดความเสียหายได้
 5. พันสายไฟรอบผลิตภัณฑ์ แขวนบนผนัง หรือเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เก็บให้พ้นมือเด็ก

Ⅴ. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

 • โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดก่อนใช้งาน:
 1. ห้ามแช่ผลิตภัณฑ์นี้ในน้ำหรือของเหลวใดๆ ทั้งสิ้น
 2. ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับภายในครัวเรือนเท่านั้นห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์
 3. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของวงจรสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของผลิตภัณฑ์หรือไม่และตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงจรมีการต่อลงดินอย่างถูกต้อง
 4. กรุณาเติมน้ำด้วยน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำกลั่น ,ห้ามใช้น้ำประปาหรือของเหลวอื่นที่อาจมีสิ่งเจือปน
 5. เมื่อเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำระดับน้ำต้องไม่เกินระดับน้ำสูงสุดของถังเก็บที่กำหนด
 6. ผลิตภัณฑ์นี้ต้องใช้และวางบนพื้นผิวที่มั่นคง
 7. ผู้พิการหรือเด็กอายุ 8-14 ปี ต้องใช้งานภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
 8. อย่าให้สายไฟสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อนของผลิตภัณฑ์รอให้ผลิตภัณฑ์เย็นลงอย่างสมบูรณ์ก่อน เมือต้องการจัดเก็บผลิตภัณฑ์นี้ ให้พันสายไฟรอบๆ ผลิตภัณฑ์
 9. ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสายไฟด้วยตัวเอง ,หากสายไฟเสียหาย,โปรดส่งไปยังศูนย์บริการหลังการขายของตัวแทนจำหน่ายหรือช่างผู้ชำนาญเพื่อทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ,เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อตที่เกิดจากการติดตั้งผิดวิธี
 10. เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรก เป็นเรื่องปกติที่จะมีควันเล็กน้อย และจะไม่มีควันหลังจากใช้งานครั้งแรก
 11. เมื่อผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน ,โปรดอย่าสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน ,รวมถึงแผงและพื้นผิวที่มีไอน้ำออก
 12. โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก ,อย่าปล่อยให้เด็กเล่น/ใช้โดยลำพัง
 13. อย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้ในขณะที่เสียบปลั๊กหรือใช้งานอยู่
 14. ห้ามใช้งาน หากผลิตภัณฑ์นี้ตกหล่น สายไฟชำรุด และถังเก็บน้ำรั่ว
 15. เมื่อเติมหรือเทน้ำ ,ต้องถอดปลั๊กสายไฟออกก่อนเสมอ