Shopping Cart
/

แปรงหวีผมตรง ZFSH001 คู่มือผู้ใช้ รุ่นภาษาไทย

Ⅰ. ข้อมูลจำเพาะ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ รหัสผลิตภัณฑ์ แรงดันไฟ ความถี่ กำลังไฟ
แปรงหวีผมตรง ZFSH001 110-240V ~   50-60Hz 300W

Ⅱ. รูปภาพผลิตภัณฑ์

A. หวีทำความร้อนอลูมิเนียม
B. ปุ่มเปิด/ปิด
C. ไฟแสดงสถานะ LED
D. ⚪-Ⅰ ปุ่มสวิตช์
E. ตัวเครื่อง
F. แหวนหาง
G. สายไฟ 
 
Ⅲ. คำแนะนำสำหรับผมตรงและผมหยิก 
1. ช่วงอุณหภูมิและลำดับการปรับอุณหภูมิ: 100°C-120°C-140°C-160°C-180°C-200°C
2. เสียบปลั๊กไฟและผลิตภัณฑ์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย
3. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 2 วินาที , ผลิตภัณฑ์จะเริ่มร้อนขึ้น และไฟ LED ที่ระดับเริ่มต้น 200°C จะเริ่มกะพริบ
4. ในระหว่างกระบวนการทำความร้อนของผลิตภัณฑ์ , ไฟ LED จะกะพริบ หลังจากถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ไฟ LED จะสว่างตลอดเวลา
5. กดปุ่ม “+” เพื่อปรับอุณหภูมิ
6. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ 2 วินาที เพื่อปิดเครื่อง 
 
IV. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา
1. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนทำความสะอาด
2. สินค้าต้องเย็นก่อนทำการสัมผัสหรือทำความสะอาด
3. โปรดใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ , เพื่อทำความสะอาดแผ่นทำความร้อนและวัสดุด้านนอกผลิตภัณฑ์
4. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือตัวทำละลายในการทำความสะอาด ,  ห้ามจุ่มผลิตภัณฑ์ลงในน้ำเพื่อทำความสะอาด
5. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์แห้งดี ก่อนใช้งาน
6. กรุณาอย่าเปลี่ยนสายไฟด้วยตัวเอง , จะต้องเปลี่ยนสายไฟโดยช่างผู้ชำนาญ 
 
Ⅴ. ข้อควรระวัง
ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยต่อไปนี้เสมอ , เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต , การบาดเจ็บ  หรือไฟไหม้ , โปรดอ่านคำแนะนำต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และเก็บไว้อย่างถูกต้อง เพื่อใช้อ้างอิง ในอนาคตหรือสำหรับผู้ใช้ใหม่
1. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ต่อ หากสายไฟหรือปลั๊กเสียหาย , การซ่อมแซมควรดำเนินการโดยช่างไฟฟ้ามืออาชีพ
2. หากอุปกรณ์หยุดกะทันหันหรือทำงานผิดปกติ , กรุณาปิดเครื่อง , ถอดปลั๊กไฟ และหยุดใช้งานทันที , โปรดขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับการแก้ไขปัญหาหรือการซ่อมแซม
3. โปรดเก็บผลิตภัณฑ์และสายไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อน ของมีคม หรือวัตถุใดๆ ที่อาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดอุปกรณ์แล้วก่อนที่จะเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
5. โปรดทราบว่าพื้นผิวของผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจมีความร้อน , อย่าสัมผัสผลิตภัณฑ์และดูแลผู้อื่นไม่ให้สัมผัสผลิตภัณฑ์ , เมื่อใช้งานสินค้าจะร้อนมาก เมื่อใช้ ควรระวังอย่าให้ผิวหนังที่ถูกสัมผัสกับพื้นผิวร้อนของ แผ่นทำความร้อน โดยเฉพาะบริเวณใบหู ใบหน้า และลำคอ
6. ระวังอย่าสัมผัสแผ่นทำความร้อนของผลิตภัณฑ์ , เมื่อเปิดเครื่องหรือหลังจากปิดเครื่องแล้ว , โปรดรออย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เย็นลงก่อนจัดเก็บ
7. โปรดเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ปลอดภัยให้พ้นมือเด็ก
8. ไม่ควรให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้  
9. เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้กับเด็ก โปรดดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
10. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางจิตลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือแนะนำการใช้งานโดยบุคคล ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
11. เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต อย่าให้น้ำหรือของเหลวอื่นใดเข้าไปในอุปกรณ์ สายไฟ หรือปลั๊กไฟ
12. ห้ามหยิบสินค้าที่ตกลงไปในน้ำ , หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ตกลงไปในน้ำ , โปรดปิดเครื่องทันทีและ ถอดปลั๊กไฟออก , ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยช่างไฟฟ้ามืออาชีพ
13. โปรดเก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากพื้นผิวที่ไม่ทนความร้อน และอย่าคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยสิ่งใดๆ (เช่น เสื้อผ้าหรือผ้าเช็ดตัว) ขณะที่เครื่องยังร้อนอยู่
14. ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่ามือแห้งก่อนใช้งานหรือปรับสวิตช์ใดๆ บนผลิตภัณฑ์ หรือสัมผัสปลั๊กและ จุดต่อสายไฟ
15. โปรดเก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากแหล่งน้ำ , อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้หรือเหนือน้ำในอ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า ฝักบัว ฯลฯ
16. อย่าปล่อยผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลในขณะที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ , หากต้องการตัดการเชื่อมต่อ ขั้นแรกตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนควบคุมทั้งหมดปิดอยู่ แล้วจึงถอดปลั๊ก
17. ห้ามพันสายไฟรอบอุปกรณ์ , อย่าแขวนสายไฟ
18. โปรดตรวจสอบสายไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูการสึกหรอและความเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์และปลั๊ก