Shopping Cart
/

ไดร์เป่าผม CFJH008 คู่มือการใช้งาน

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

แรงดันไฟฟ้า

ความถี่ที่กำหนด

ไดร์เป่าผม

220V-240V

50Hz

 

รูปภาพผลิตภัณฑ์

 ① ช่องลมออก
② ไฟแสดงสถานะ
③ สวิตช์ไฟ/อุณหภูมิ
④ ช่องลมเข้า
⑤ ที่จับ

ด้านบน: ไฟแสดงสถานะ
· ลมเย็น: แสงสีน้ำเงิน
· ลมอุ่น: แสงสีม่วง
· ลมร้อน: แสงสีฟ้า สีม่วง สีขาว
ด้านล่าง: ปุ่มอุณหภูมิ
II เกียร์ลมร้อน
I เกียร์ลมอุ่น
❄โหมดทำความเย็น
ปิด 0

 

ข้อควรระวัง
1. หากสายไฟเสียหาย , จะต้องเปลี่ยนโดยผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิต , แผนกบำรุงรักษา หรือแผนกที่คล้ายกัน , เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นได้
2. หลังใช้ไดร์เป่าผม ควรถอดปลั๊กออกเพราะถึงแม้จะปิดสวิตซ์แล้วก็ยังเสี่ยงต่อการโดนน้ำได้
3. คำเตือน: อย่าใช้เครื่องนี้ใกล้อ่างอาบน้ำ , ฝักบัว , อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นๆ ที่บรรจุน้ำ
4. อย่าปิดบังเต้าเสียบและทางเข้าระหว่างการใช้งาน , มิฉะนั้นจะทำให้เกิดการไหม้หรือความเสียหายทางกลไก
5. อย่าใช้เครื่องนี้ใกล้น้ำ
6. ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับแก๊สหรือสิ่งของที่ไวไฟสูงอื่นๆ
7. อย่าใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในทางเข้าและทางออกของไดร์เป่าผม , มิฉะนั้นอาจทำให้ไดร์เป่าผมเสียหายหรือเกิดไฟฟ้าช็อตได้
8. เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความพิการทางร่างกาย ความบกพร่องทางประสาทสัมผัสหรือระบบประสาท หรือขาดประสบการณ์และสามัญสำนึก , เว้นแต่จะได้รับการดูแลและคำแนะนำในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคล
ที่รับผิดชอบ , เพื่อความปลอดภัย
9. เด็กควรอยู่ในความดูแลและอย่าปล่อยให้เล่นกับอุปกรณ์นี้