Shopping Cart
/

Cashback-Thailand (ประเทศไทย)

ภาพรวมกิจกรรม:
ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรม "CASH BACK" หลังจากยืนยันการรับสินค้าบนแพลตฟอร์ม , เขียนรีวิวห้าดาว

การเขียนรีวิว:
รีวิว 5 ดาว + ความคิดเห็น 15 ตัวอักษร + รูปภาพ 1 รูป (รวมถึงตัวผลิตภัณฑ์และโลโก้แบรนด์)
*โปรดอย่าถ่ายให้เห็นบัตร CashBack ในภาพ , มิฉะนั้นจะไม่ได้รับของรางวัล

จำนวนเงินคืน: ฿20

ขั้นตอน:
1. ยืนยันการรับสินค้า
2. รีวิว 5 ดาว เขียนคำชม 15 ตัวอักษร และอัปโหลดรูปภาพรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์และโลโก้แบรนด์
3. แคปหน้าจอรูปภาพรีวิว 5 ดาว ระบุหมายเลขบัญชีธนาคาร และ หมายเลขคำสั่งซื้อ
4. ทักแชทร้านค้าเพื่อให้ฝ่ายแอดมินประสานงาน การคืนเงินจะคืนผ่านหมายเลขบัญชีที่แจ้ง ภายใน 3-5 วันทำการ

ระยะเวลากิจกรรม: ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2566

*แต่ละคำสั่งซื้อสามารถเข้าร่วมกิจกรรม "CASHBACK" ได้เพียงครั้งเดียว 1 สิทธิ์ต่อ1 คำสั่งซื้อ 

*สิทธิ์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของกิจกรรมเป็นของ Simplus