Shopping Cart
/

Cashback-Vietnam (Việt Nam)

Giới thiệu hoạt động:
Khách hàng sau khi xác nhận nhận hàng và viết đánh giá 5 sao,sẽ được tham gia chương trình “CASH BACK”

Yêu cầu về đánh giá:
Đánh giá 5 sao + trên 15 chữ +1 ảnh( thể hiện sản phẩm & Logo nhãn hàng)
* Ảnh sản phẩm không được xuất hiện thiệp CashBack, nếu không sẽ không được nhận thưởng

Giá trị tiền thưởng₫20,000

Cách nhận:
1. Xác nhận nhận hàng
2. Đánh giá 5 sao + trên 15 chữ +1 ảnh thể hiện sản phẩm & Logo nhãn hàng
3. Chụp màn hình đánh giá 5 sao và cung cấp Số điện thoại,
4. Chăm sóc khách hàng sẽ nạp thẻ điện thoại giá trị tương ứng cho quý khách

Thời gian chương trình:Từ nay - 30/08/2023

* Mỗi đơn hàng chỉ được tham gia 1 lần chương trình “CASH BACK”,Một khách hàng đặt nhiều đơn hàng sẽ được tham gia nhiều lần chương trình  “CASHBACK”
* Quyền giải thích nội dung chương trình thuộc về Simplus