Shopping Cart
/

คู่มือการใช้งานหม้อนนึ่งไฟฟ้า DZEG001 เวอร์ชั่นภาษาไทย รุ่นภาษาไทย

Ⅰ. ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อสินค้า

รุ่นสินค้า

พิกัดแรงดันไฟฟ้า

ความถี่

กำลังไฟ

หม้อนนึ่งไฟฟ้า 

SMG-Z18A

220V~

50Hz

800W

Ⅱ. ภาพชิ้นส่วนและการติดตั้ง

Ⅲ. คู่มือการใช้งาน

 • เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก อาจจะมีควันหรือกลิ่นพลาสติกเล็กน้อย และกลิ่นจะหายในเวลาต่อมา และเป็นปกติ , ก่อนใช้งานครั้งแรก ควรทำความสะอาดฝาด้านบน ชั้นนึ่ง แผ่นรองนึ่ง และถังน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ,เติมน้ำในถังให้ถึงระดับน้ำสูงสุด และระวังอย่าให้น้ำเกินระดับน้ำที่กำหนด (ดังแสดงในรูปที่ 1) , วางแผ่นตะแกรงรองนึ่งบนถังน้ำ (ตามภาพที่ 2) , แล้ววางจานที่มีส่วนอาหารไว้บนแผ่นตะแกรงรองนึ่ง(ตามภาพที่ 3) , แล้วปิดฝา , เพื่อให้อาหารออกมาดียิ่งขึ้น ขอแนะนำว่าอย่าวางบนส่วนขอบของตะแกรงรองนึ่ง แต่ให้วางไว้ตรงกลางให้ได้มากที่สุด รูระบายไอน้ำที่ฝาด้านบนอยู่ใกล้กับด้านหลังของผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงการไหม้ของไอน้ำ

 • ขั้นแรกเลือก "เมนู" จากนั้นกด "ตั้งค่าล่วงหน้า" และปรับเวลาตามความต้องการ , ผลิตภัณฑ์จะเปิดโดยอัตโนมัติเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณ
 • เลื่อนไปทางซ้ายและขวาเพื่อดูแบบเต็ม

อาหาร

เวลาในการทำงาน

เวลาที่ปรับเปลี่ยนได้

เวลาเริ่มต้น

ปรับเปลี่ยนเวล่อุ่น

ตั้งเวลาล่วงหน้า

เวลา-

เวลา+

ไข่

20 นาที

10-30 นาที

60 นาที

10-60 นาที

0-24 ชั่วโมง

เวลาลด

เวลาเพิ่ม

ธัญพืช

30นาที

20-40 นาที

60 นาที

10-60 นาที

0-9.5 ชั่วโมง

เวลาลด

เวลาเพิ่ม

ขนม

35นาที

25-45 นาที

60 นาที

10-60 นาที

0-9.5 ชั่วโมง

เวลาลด

เวลาเพิ่ม

ปลา

18นาที

8-28 นาที

60 นาที

10-60 นาที

0-9.5ชั่วโมง

เวลาลด

เวลาเพิ่ม

เนื้อสัตว์

20นาที

10-30 นาที

60 นาที

10-60 นาที

/

เวลาลด

เวลาเพิ่ม

อาหารทะเล

20นาที

10-30 นาที

60 นาที

10-60 นาที

/

เวลาลด

เวลาเพิ่ม

 อุ่น

อุ่นอัจฉริยะ

/

60 นาที

/

/

/

/

 อุ่น

อุ่นกำหนดเอง

/

60 นาที

10-60 นาที

10-60 ชั่วโมง

เวลาลด

เวลาเพิ่ม

Ⅳ. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

 • *เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัยและยาวนาน ,ต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาทุกวันอย่างระมัดระวัง ,หลังจากใช้งานแต่ละครั้งเสร็จแล้ว โปรดถอดปลั๊กไฟออก , จากนั้นเทน้ำออกจากหม้อนึ่งไฟฟ้า และแทนที่ด้วย น้ำสะอาดทุกครั้งที่ทำอาหาร ห้ามล้างหม้อนึ่งไฟฟ้าในน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตและการทำงานที่ผิดปกติ
 1. รอให้หม้อนึ่งไฟฟ้าเย็นสนิท จึงทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กไฟออกแล้วเทน้ำลงในถาดรองน้ำ
 2. ห้ามใช้สบู่ ,น้ำมันเบนซิน ,ทินเนอร์ ,แอลกอฮอล์ ,สารฟอกขาว ,ผงขัดเงา ,แปรงโลหะ ,แปรงไนลอน ,ฝอยเหล็ก ฯลฯ ในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้น จะทำให้พื้นผิวผลิตภัณฑ์เสียหาย หลังการใช้งานแต่ละครั้ง ให้เช็ดฐานของหม้อนึ่งไฟฟ้าด้วยผ้าบิดหมาดๆ
 3. อย่าจุ่มเครื่องลงในน้ำหรือล้างใต้ก๊อกน้ำ
 4. โปรดล้างหม้อนึ่ง/ฝาครอบหม้อนึ่ง/หม้อนึ่งด้วยน้ำสะอาด และเช็ดเครื่องให้สะอาดด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม
 5. การกำจัดคราบ: ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไอน้ำซึ่งต้องมีการขจัดคราบเป็นระยะเพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ,โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำและทำความสะอาดผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ
 6. หลังจากใช้งานผลิตภัณฑ์ตามปกติประมาณ 1 เดือน ,จะมีคราบสะสมอยู่ในเครื่องกำเนิดไอน้ำซึ่งเป็นปกติ ,ปริมาณคราบสกปรกขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำและความถี่ในการใช้งานจริง , แนะนำให้ทำความสะอาดทุกๆ 15 วัน หากใช้งานบ่อยหรือนานเกินไป (มากกว่า 2 ครั้งต่อวัน หรือครั้งละมากกว่า 60 นาที) แนะนำให้ทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้ง

Ⅴ. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

 • คำเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการใช้งานผิดวิธี ,โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ และใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด
  "ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย" ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเพื่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง และเพื่อป้องกันการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือทรัพย์สินเสียหายต่อคุณหรือผู้อื่นหลังจากอ่านศึกษาข้อมูลแล้ว ,ให้เก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทุกคนสามารถอ้างถึงได้ตลอดเวลา
 1. ก่อนเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับแหล่งจ่ายไฟ ,โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ตรงกับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟในพื้นที่
 2. ใช้เต้ารับไฟฟ้าที่มีสายดินเท่านั้น ,ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าอย่างแน่นหนา ,หากใช้สายไฟต่อพ่วง สายไฟต่อพ่วงต้องเหมาะสมกับการใช้พลังงานของอุปกรณ์ ,มิฉะนั้นจะทำให้สายไฟต่อหรือปลั๊กร้อนเกินไป
 3. เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่ได้ใช้งานและก่อนทำความสะอาด ,โปรดดึงปลั๊กออกจากเต้ารับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ได้ห้อยอยู่ที่ขอบ และเก็บให้ห่างจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงและเปลวไฟ
 4. เมื่อปิดเครื่อง โปรดถอดปลั๊กไฟ อย่าดึงสายไฟออกอย่างแรง
 5. ห้ามจุ่มผลิตภัณฑ์ลงในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ และอย่าถอดปลั๊กหรือเสียบปลั๊กด้วยมือที่เปียก มิฉะนั้น จะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ง่าย!
 6. หากปลั๊ก สายไฟ ฐานหรือตัวผลิตภัณฑ์เสียหาย ,โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือ และห้ามถอดแยกชิ้นส่วนและซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต
 7. ห้ามเด็กใช้ผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล
 8. ผลิตภัณฑ์นี้จำกัดให้ใช้ในครัวเรือนหรือสถานที่ที่คล้ายกัน และไม่รองรับการใช้งานเชิงพาณิชย์
 9. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้บนโต๊ะที่ไม่มั่นคงหรือเอนเอียง ,โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีน้ำเพียงพอในถังเก็บน้ำก่อนที่จะต่อสายไฟ เพื่อป้องกันการล้น ,โปรดอย่าให้น้ำเกินขีดระดับน้ำสูงสุดที่ทำเครื่องหมายไว้ในถังเก็บน้ำเมื่อเติมน้ำในถัง
 10. ระวังไอร้อนที่ปล่อยออกมาจากรูไอน้ำของฝาด้านบนหรือไอน้ำร้อนที่ปล่อยออกมา ,เมื่อเปิดฝาด้านบนระหว่างการทำงานของผลิตภัณฑ์ อย่าเข้าใกล้รูไอน้ำร้อนและช่องระบายไอน้ำของเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการเผาไหม้
 11. ในระหว่างกระบวนการนึ่งหรือเมื่อถอดฝาออก ต้องแน่ใจว่าได้สังเกตไอน้ำร้อนที่ออกมาจากหม้อนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการลวก ,เมื่อตรวจสอบอาหาร ต้องแน่ใจว่าใช้ช้อนส้อมที่มีด้ามจับยาวหยิบขึ้น
 12. ห้ามเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์นี้โดยเด็ดขาดในระหว่างขั้นตอนการทำงาน ,หลังจากปรุงอาหาร ให้ถอดฝาครอบด้านบนออกอย่างระมัดระวังและเก็บให้ห่างจากร่างกาย ระวังการควบแน่นเพื่อหลีกเลี่ยงการไหม้
 13. หลังจากปรุงอาหารในหม้อนึ่งไฟฟ้าแล้ว คุณต้องรอให้อุปกรณ์เสริมเย็นลง จนถึงอุณหภูมิห้องก่อนทำความสะอาด ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำเพื่อทำความสะอาด
 14. อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับตัวจับเวลาภายนอกเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
 15. อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเวลานาน (ภายใน 1.0 ชั่วโมง) เพื่อไม่ให้ถังเก็บน้ำแห้ง
 • ⚠️คำเตือน: อย่าสัมผัสพื้นผิวระหว่างการใช้งาน เนื่องจากอุณหภูมิพื้นผิวอาจสูงมากระหว่างการทำงานของเครื่อง

Ⅵ. FAQ

 • Q1: จะมีกลิ่นเหมือนพลาสติกไหม?
 • A1: เนื่องจากเป็นของใหม่จึงอาจมีกลิ่นบ้างเมื่อใช้ครั้งแรก อาจจะต้องนึ่งไว้สักพักก่อนใช้งาน

 • Q2: ไอน้ำออกเร็วไหม?
 • A2: เร็ว , ไอน้ำออกเร็ว

 • Q3: บริเวณฝาปิดจะมีไอน้ำเล็ดลอดออกมาหรือไม่?
 • A3: ฝาปิดแน่นดีมาก และจะมีไอน้ำล้นออกมาเล็กน้อยระหว่างการใช้งาน

 • Q4: ชั้นนึ่งมีความจุเท่าไหร่?
 • Q4: 12 ลิตร

 • Q5: สามารถทำโจ๊กที่ชั้นล่างสุดของหม้อนึ่งไฟฟ้านี้ได้หรือไม่?
 • A5: ขออภัย , ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสำหรับการทำโจ๊ก

 • Q6: หม้อนึ่งไฟฟ้านี้สามารถตั้งเวลาได้หรือไม่?
 • A6: ได้ , มีฟังก์ชั่นตั้งเวลาได้