เพิ่มเพื่อน
Shopping Cart
User Manual - Foldable Handheld Garment Steamer GTJH011
User Manual - Foldable Handheld Garment Steamer GTJH011
User Manual - Foldable Handheld Garment Steamer GTJH011
User Manual - Foldable Handheld Garment Steamer GTJH011
User Manual - Foldable Handheld Garment Steamer GTJH011
User Manual - Foldable Handheld Garment Steamer GTJH011

User Manual - Foldable Handheld Garment Steamer GTJH011

English Version:Foldable Handheld Garment Steamer GTJH011 User Manual English Version

Thai Version:เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับเสื้อผ้าพกพาที่พับได้ GTJH011 คู่มือผู้ใช้ รุ่นภาษาไทย

Vietnamese Version: Treo máy nóng GTJH011 Hướng dẫn sử dụng Phiên bản tiếng việt

 

📌Note: Water stains are remnants due to the factory test and will not affect use after cleaning.

📌หมายเหตุ: คราบน้ำเหลือจากการทดสอบจากโรงงาน , ไม่ส่งผลต่อการใช้งาน

📌Lời nhắc thân thương: Các vệt nước do thử nghiệm để xuất xưởng nên còn đọng lại, sau khi vệ sinh sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng

📌Pesan: Noda air adalah sisa dari pengujian pabrik, tidak akan mempengaruhi penggunaan setelah dicuci.

 

CONTACT US
productInfo
Product enquiry
User Manual - Foldable Handheld Garment Steamer GTJH011
Please leave us a message and we will get back to you as soon as possible
Email
Your message
You can give us more of your information so that we can provide you with more appropriate services
Name (Optional)
Phone (Optional)
Country/Region (Optional)