เพิ่มเพื่อน
Shopping Cart
User Manual - Handheld Garment Steamer GTJH008
User Manual - Handheld Garment Steamer GTJH008
User Manual - Handheld Garment Steamer GTJH008
User Manual - Handheld Garment Steamer GTJH008
User Manual - Handheld Garment Steamer GTJH008
User Manual - Handheld Garment Steamer GTJH008

User Manual - Handheld Garment Steamer GTJH008

English Version:Handheld Garment Steamer GTJH008 User Manual English Version

Thai Version:เรือกลไฟมือถือ GTJH008 คู่มือผู้ใช้ รุ่นภาษาไทย

Indonesian version:Pengukus Pakaian Genggam GTJH008 Panduan pengguna Versi Bahasa Indonesia

Vietnamese version:Chiếc tàu quần áo bằng tay GTJH008 Hướng dẫn sử dụng Phiên bản tiếng việt  

📌Note: Water stains are remnants due to the factory test and will not affect use after cleaning.

📌หมายเหตุ: คราบน้ำเหลือจากการทดสอบจากโรงงาน , ไม่ส่งผลต่อการใช้งาน

📌Lời nhắc thân thương: Các vệt nước do thử nghiệm để xuất xưởng nên còn đọng lại, sau khi vệ sinh sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng

📌Pesan: Noda air adalah sisa dari pengujian pabrik, tidak akan mempengaruhi penggunaan setelah dicuci.

 

 

CONTACT US
productInfo
Product enquiry
User Manual - Handheld Garment Steamer GTJH008
Please leave us a message and we will get back to you as soon as possible
Email
Your message
You can give us more of your information so that we can provide you with more appropriate services
Name (Optional)
Phone (Optional)
Country/Region (Optional)