เพิ่มเพื่อน
Shopping Cart
User Manual - Stand Garment Steamer GTJH009
User Manual - Stand Garment Steamer GTJH009
User Manual - Stand Garment Steamer GTJH009
User Manual - Stand Garment Steamer GTJH009
User Manual - Stand Garment Steamer GTJH009
User Manual - Stand Garment Steamer GTJH009

User Manual - Stand Garment Steamer GTJH009

English Version: Stand Garment Steamer GTJH009 User Manual English Version

Thai Version:ยืนเรือกลไฟเสื้อผ้า GTJH009 เช่น เดียวกับ รุ่นภาษาไทย

Vietnamese version:Đứng bằng tàu hơi nước GTJH009 Hướng dẫn sử dụng Phiên bản tiếng việt

Indonesian version:Setrika pakaian vertikal GTJH009 Panduan pengguna Versi Bahasa Indonesia

📌Note: Water stains are remnants due to the factory test and will not affect use after cleaning.

📌หมายเหตุ: คราบน้ำเหลือจากการทดสอบจากโรงงาน , ไม่ส่งผลต่อการใช้งาน

📌Lời nhắc thân thương: Các vệt nước do thử nghiệm để xuất xưởng nên còn đọng lại, sau khi vệ sinh sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng

📌Pesan: Noda air adalah sisa dari pengujian pabrik, tidak akan mempengaruhi penggunaan setelah dicuci.

CONTACT US
productInfo
Product enquiry
User Manual - Stand Garment Steamer GTJH009
Please leave us a message and we will get back to you as soon as possible
Email
Your message
You can give us more of your information so that we can provide you with more appropriate services
Name (Optional)
Phone (Optional)
Country/Region (Optional)