เพิ่มเพื่อน
Shopping Cart
Video - หม้อหุงข้าวไฟฟ้าอัจฉริยะ DFBA007
Video - หม้อหุงข้าวไฟฟ้าอัจฉริยะ DFBA007
Video - หม้อหุงข้าวไฟฟ้าอัจฉริยะ DFBA007

Video - หม้อหุงข้าวไฟฟ้าอัจฉริยะ DFBA007

นี่คือวิดีโออธิบายเกี่ยวกับ DFBA007 และรวมถึง:

① สอนการใช้งาน

② โหมดน้ำตาลต่ำ

③ ตั้งเวลา

④ การทำความสะอาด

⑤ เคล็ดลับ

CONTACT US
productInfo
Product enquiry
Video - หม้อหุงข้าวไฟฟ้าอัจฉริยะ DFBA007
Please leave us a message and we will get back to you as soon as possible
Email
Your message
You can give us more of your information so that we can provide you with more appropriate services
Name (Optional)
Phone (Optional)
Country/Region (Optional)