Shopping Cart
/

เครื่องลดความชื้น CUSH001 คู่มือผู้ใช้ รุ่นภาษาไทย

.ข้อมูลจำเพาะ

ขนาด

อินพุต

กำลังไฟ

ปริมาณ

ความจุในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ครอบคลุม

 146*146*227mm

DC9V 2.5A

 23W

 600ml

300ml/D (30°C, RH80%)

5-50°C

< 15nf

Ⅱ.ชิ้นส่วน การติดตั้ง

 1. ปุ่มเปิดปิด
 2. ช่องลมออก
 3. ไฟแสดงสถานะ
 4. ปลั๊กไฟ
 5. ช่องลมเข้า
 6. ถังน้ำ
 7. สวิตช์ลูกลอย
 8. ฝาปิดถัง
 9. อแดปเตอร์
 10. ปลั๊ก AC 
 11. ปลั๊กไฟกระแสตรง

Ⅲ.คำแนะนำ

 • คำแนะนำทั่วไป
 1. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์กับเครื่องลดความชื้นกับซ็อกเก็ต
 2. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่อง และไฟแสดงสถานะจะเปิดขึ้นพร้อมไฟสีเขียว
 3. ในการปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้ง
 •  ตัวบ่งชี้
 1. กดปุ่มเปิด/ปิดเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อปิดไฟแสดงสถานะ
 2. กดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้งเพื่อเปิดไฟแสดงสถานะ
 • ฟังก์ชั่นละลายน้ำแข็ง
 1. เมื่อเครื่องตรวจพบน้ำค้างแข็งบนพื้นผิวของแผ่นทำความเย็น เครื่องจะหยุดลดความชื้น หลังจากการละลายน้ำแข็ง เครื่องจะดำเนินการลดความชื้นโดยอัตโนมัติ
 • การเติมน้ำ
 1. แท้งค์น้ำมีความจุสูงสุด 600 มล. ความจุในการทำงาน 300 มล. ต่อวัน
 2. ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อถังเก็บน้ำเต็ม และเครื่องจะปิดอัตโนมัติ
 3. กรุณาปิดเครื่องเมื่อน้ำเต็มถังดึงถังน้ำออก อย่าเอียงถังเก็บน้ำขณะเติมน้ำ จากนั้นเลื่อนฝาครอบถังเก็บน้ำออก เทน้ำออก แล้วใส่ฝาครอบกลับเข้าไปใหม่
 4. ใส่ถังเก็บน้ำกลับเข้าเครื่อง กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อรีสตาร์ท

Ⅳ.การทำความสะอาด

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดเครื่องและถอดปลั๊กแล้ว
 • ใช้ผ้านุ่มเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวของตัวเครื่องและช่องลม
 • ดึงถังเก็บน้ำและเลื่อนฝาครอบออกเพื่อทำความสะอาดถังเก็บน้ำ

Ⅴ.คำเตือน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มเปิด/ปิดของเครื่องลดความชื้นปิดอยู่เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่อง
 • ห้ามวางอะแดปเตอร์ไว้ในที่เปียกหรือชื้น และควรเก็บไว้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • รักษาช่องลมเข้าและช่องระบายอากาศไม่ให้ถูกปิดกั้น
 • วางเครื่องลดความชื้นในตำแหน่งตั้งตรงเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วซึม