Shopping Cart
/

User Manual Kolala DKXH001

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

คำเตือน

 

เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเสมอ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้: 

อ่านคำแนะนำ ฉลากผลิตภัณฑ์ และคำเตือนทั้งหมดก่อนใช้อุปกรณ์

ห้ามสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน ให้ใช้ถุงมือจับหรือปุ่มจับ ใช้ถุงมือเตาอบเสมอเมื่อจัดการกับวัสดุที่ร้อน และปล่อยให้ชิ้นส่วนโลหะเย็นลงก่อนทำความสะอาด ปล่อยให้เครื่องเย็นสนิทก่อนใส่หรือถอดชิ้นส่วน 

เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องและก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กเครื่องออกจากเต้ารับที่ผนัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องปิดอยู่ก่อนที่จะถอดปลั๊ก

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ

อย่าปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังหรือไม่มีใครดูแลในที่ที่เครื่องร้อนหรือกำลังทำงาน อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาให้เด็กใช้

ห้ามใช้เครื่องทำความร้อนในห้อง เตาอบของคุณไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ความร้อนแก่ครัวของคุณ 

ห้ามใช้งานเครื่องนี้หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีสายไฟหรือปลั๊กหลุดลุ่ยหรือชำรุด หลังจากที่เครื่องทำงานผิดปกติ ตกหล่นหรือได้รับความเสียหายในลักษณะใดก็ตาม

อย่าใช้ไฟล์แนบที่ไม่แนะนำโดยผู้ผลิต อาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลได้

ห้ามใช้กลางแจ้งหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

อย่าใช้อุปกรณ์นี้เพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากการใช้งานตามวัตถุประสงค์

อย่าให้สายไฟห้อยลงมาจากขอบโต๊ะ ท็อปครัว หรือสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน

อย่าวางเครื่องไว้ใกล้แก๊สร้อน เตาไฟฟ้า หรือในเตาอบที่อุ่น

ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อใช้ภาชนะที่สร้างจากโลหะหรือแก้ว

เพลิงไหม้อาจเกิดขึ้นได้หากเครื่องปิดหรือสัมผัสวัสดุที่ติดไฟได้ รวมทั้งผ้าม่าน ผ้าม่าน ผนัง ฯลฯ เมื่อใช้งาน ห้ามเก็บสิ่งของใด ๆ ไว้บนเครื่องขณะใช้งาน

ห้ามเก็บวัสดุใดๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตแนะนำไว้ในเครื่องนี้เมื่อไม่ใช้งาน

ห้ามวางวัสดุที่ติดไฟได้ลงในเครื่อง เช่น กระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก หรือวัสดุใดๆ ที่อาจลุกไหม้หรือหลอมละลาย

ห้ามทำความสะอาดเครื่องด้วยของเหลวไวไฟ ควันอาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้หรือการระเบิดได้

อย่าปิดอุปกรณ์ด้วยฟอยล์โลหะ ซึ่งจะทำให้เครื่องร้อนเกินไป

ห้ามใส่อาหารขนาดใหญ่หรือเครื่องใช้ที่เป็นโลหะลงในเครื่อง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดไฟไหม้หรือเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด

ห้ามทำความสะอาดด้วยแผ่นขัดโลหะ ชิ้นส่วนอาจแตกออกจากแผ่นอิเล็กโทรดและสัมผัสชิ้นส่วนไฟฟ้าที่เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด

เมื่อย่าง ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการถอดถาดหรือทิ้งไขมันที่ร้อน

ในการปิดเครื่องนี้ ให้คืนการควบคุมทั้งหมดไปที่ตำแหน่ง "0" / "OFF" จากนั้นถอดปลั๊กออกจากเต้ารับที่ผนัง

อาหารที่ปรุงแล้วอาจร้อนมากโดยเฉพาะไส้ขนม จัดการด้วยความระมัดระวัง.

อย่าหยิบกระทะที่ลุกเป็นไฟ ปิดการควบคุม กลบกระทะที่ติดไฟบนหน่วยพื้นผิวโดยปิดฝากระทะให้สนิทด้วยฝาปิดที่พอดี

ห้ามใช้น้ำดับไฟที่มีไขมัน น้ำมันที่ลุกเป็นไฟนอกกระทะสามารถดับได้โดยใช้เบกกิ้งโซดา สารเคมีแห้งอเนกประสงค์ หรือเครื่องดับเพลิง เปลวไฟในเตาอบสามารถดับสนิทได้โดยการปิดประตูเตาอบและปิดเตาอบหรือใช้เบกกิ้งโซดา สารเคมีแห้งอเนกประสงค์ หรือเครื่องดับเพลิง

 

คำแนะนำในการติดตั้ง

ก่อนใช้อุปกรณ์ของคุณ

นำบรรจุภัณฑ์ภายนอกและภายในออก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

1 อบ/ย่าง/กระทะ

1 ชั้นวางเตาอบ 

ถาดรองเศษขนมปัง 1 ถาด (ไม่สามารถถอดออกได้)

1 คู่มือการใช้งาน

 

นำสิ่งของทั้งหมดภายในเตาอบออกและทำความสะอาดพื้นผิวภายในด้วยน้ำอุ่นโดยใช้ผ้านุ่มๆ

อย่าพยายามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ของเตาอบ เว้นแต่จะแนะนำเป็นพิเศษในคู่มือนี้

อุปกรณ์นี้ต้องการ 1200W และควรเป็นอุปกรณ์เดียวที่ทำงานบนวงจร

การติดตั้งอุปกรณ์ของคุณ

เลือกตำแหน่งสำหรับอุปกรณ์ ตำแหน่งควรอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งบนเคาน์เตอร์แบนที่ปลั๊กจะไปถึงเต้าเสียบ

เมื่อวางตำแหน่งเครื่อง ควรวางเครื่องไว้บนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง

ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศ หากถูกปิดกั้นระหว่างการทำงาน เตาอบอาจร้อนเกินไปและทำให้เครื่องทำงานล้มเหลวในที่สุด 

เก็บเครื่องให้ห่างจากอากาศร้อน ไอน้ำ หรือของเหลวกระเด็นเมื่อเลือกตำแหน่งที่จะติดตั้ง มิฉะนั้น การทำงานของเครื่องอาจได้รับผลกระทบในทางลบ ซึ่งทำให้เครื่องพัง

แสงแดดโดยตรงอาจส่งผลต่อการเคลือบอะคริลิกและแหล่งความร้อนอาจเพิ่มการใช้ไฟฟ้า 

เสียบเครื่องเข้ากับเต้ารับติดผนังที่มีสายดินโดยเฉพาะที่ติดตั้งไว้อย่างเหมาะสม คำถามใดๆ เกี่ยวกับพลังงานควรส่งไปที่ช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองหรือศูนย์บริการ Avanti Products ที่ได้รับอนุญาต

อย่าวางสิ่งของใด ๆ ไว้บนเตาอบไก่เนื้อและเครื่องปิ้งขนมปังอัตโนมัติ

วางเครื่องให้ห่างจากผนังด้านหลังอย่างน้อย 5 นิ้วเพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสม

 

การเชื่อมต่อไฟฟ้า

เครื่องมีปลั๊กแบบโพลาไรซ์ (ใบมีดหนึ่งกว้างกว่าอีกใบหนึ่ง) เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ปลั๊กนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้พอดีกับเต้ารับโพลาไรซ์ทางเดียวเท่านั้น หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้จองปลั๊ก หากยังไม่พอดี ให้ติดต่อช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรอง อย่าพยายามแก้ไขปลั๊กไม่ว่าด้วยวิธีใด

มีสายไฟสั้นให้เพื่อลดอันตรายจากการพันกันหรือการสะดุดสายไฟที่ยาวกว่า อาจใช้สายไฟต่อด้วยความระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับไฟฟ้าที่ทำเครื่องหมายไว้นั้นมีค่าอย่างน้อยเท่ากับพิกัดของอุปกรณ์นี้ สายต่อควรอยู่ในตำแหน่งที่ไม่พาดผ่านเคาน์เตอร์หรือโต๊ะที่เด็กสามารถดึงขึ้นหรือสะดุดล้มได้ อัตราไฟฟ้าของเครื่องนี้แสดงอยู่ที่แผงด้านล่างของเครื่องการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

 

แพนควบคุม

ตัวควบคุมอุณหภูมิ KNOB

หมุนปุ่มตามเข็มนาฬิกาเพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการสูงถึง 220°C 

 

ลูกบิดเลือกตัวตั้งเวลา

คุณสามารถตั้งเวลาปรุงอาหารได้ถึง 60 นาที เตาอบจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดเวลาทำอาหารที่เลือกพร้อมเสียงสัญญาณกระดิ่ง

หากต้องการปิดเตาอบ ให้หมุนตัวตั้งเวลาไปที่ตำแหน่งการตั้งค่า "0"

 

การใช้เตาอบของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มเลือกฟังก์ชันอยู่ในตำแหน่งปิด และปุ่มควบคุมตัวจับเวลาอยู่ที่ตำแหน่ง "0" ก่อนเสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับเพื่อใช้งานและเมื่อถอดปลั๊กเครื่องหลังการใช้งานการดูแลและบำรุงรักษา

 

ทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณ

ก่อนทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กและปล่อยให้เย็น 

ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ล้างด้านในด้วยน้ำอุ่นและผงซักฟอกอ่อนๆ 

อย่าจุ่มลงในน้ำ! 

น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน แปรงขัดถู และน้ำยาทำความสะอาดสารเคมีอาจทำให้สารเคลือบสะอาดต่อเนื่องในเครื่องนี้เสียหายได้ 

ล้างถาดรองเศษขนมปัง ตะแกรง ถาดรองน้ำหยด/อบ และเครื่องมือจัดการโลหะด้วยสารละลายผงซักฟอกอ่อนๆ

ควรทำความสะอาดประตูเตาอบกระจกอย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน

ล้างด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ แล้วเช็ดให้แห้ง

ภายนอกเครื่องควรทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกอ่อนๆ และน้ำอุ่น

 

คำเตือน

การไม่ถอดปลั๊กเครื่องอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้

 

การจัดเก็บอุปกรณ์ของคุณ

ปล่อยให้เครื่องเย็นสนิทก่อนจัดเก็บ หากเก็บเครื่องไว้เป็นเวลานาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องนั้นสะอาดและปราศจากเศษอาหาร เก็บเครื่องในที่แห้ง เช่น บนโต๊ะหรือบนเคาน์เตอร์ หรือในตู้ นอกเหนือจากการทำความสะอาดที่แนะนำแล้ว ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาเพิ่มเติม

 

คู่มือการแก้ไขปัญหา

ปัญหา

สาเหตุ/แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้

 

อุปกรณ์ไม่ทำงาน

ไม่ได้เสียบปลั๊กเครื่อง เสียบเครื่องเข้ากับเต้ารับไฟฟ้ากระแสสลับ 220V

เบรกเกอร์สะดุดหรือฟิวส์ขาด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าฟังก์ชั่นและตัวเลือกตัวจับเวลาแล้ว

 

มีองค์ประกอบความร้อนเพียงตัวเดียวที่ทำให้ร้อนขึ้น

การเลือกการตั้งค่าฟังก์ชันเป็นตัวกำหนดว่าองค์ประกอบความร้อนใดจะทำงาน

 

องค์ประกอบความร้อนไม่ร้อนขึ้น

องค์ประกอบความร้อนจะเปิดและปิดเพื่อรักษาความร้อนที่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกฟังก์ชั่นอยู่ในตำแหน่งการตั้งค่าการทำอาหารที่ต้องการ

 

อาหารปรุงสุก/ปรุงไม่สุก

การจัดวางแร็ค อาจจำเป็นต้องปรับชั้นวางเพื่อรองรับอาหารต่างๆ 

 

กลิ่นไหม้

การสะสมของอาหารภายในเครื่อง บนองค์ประกอบความร้อน หรือในถาดรองน้ำหยด/อบ อ้างถึง “การทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณ”  

Important Safety Instructions

WARNING

 

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following: 

READ ALL INSTRUCTIONS, PRODUCT LABELS AND WARNINGS BEFORE USING THE APPLIANCE.

Do not touch hot surfaces, use handles or knobs. Always use oven mitts when handling hot materials and allow metal parts to cool before cleaning. Allow the unit to cool thoroughly before putting in or taking off parts. 

When the unit is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the wall outlet. Make sure the appliance is turned off before unplugging.

To protect against risk of electrical shock, do not immerse the appliance in water or any other liquids.

Don’t leave children alone or unattended where the appliance is hot or in operation. This appliance is not designed to be used by children.

Never use your appliance for heating the room. Your oven is not designed to heat your kitchen. 

Do not operate this or any appliance with a frayed or damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, is dropped or has been damaged in any manner.

Do not use attachments not recommended by the manufacturer; they may cause fire, electric shock or personal injury.

Do not use outdoors or for commercial purposes.

Do not use this appliance for anything other than its intended use.

Do not let the cord dangle over the edge of a tabletop, countertop or to touch hot surfaces.

Do not place the appliance near a hot gas, electric burner or in a heated oven.

Extreme caution should be used when using containers constructed of other than metal or glass.

A fire may occur if the appliance is covered or touching flammable materials, including curtains, draperies, walls, etc., when in operation. Do not store any items on top of the appliance when in operation.

Do not store any materials, other than manufacturer’s recommended accessories in this unit when not in use.

Do not place any flammable materials in the appliance, such as paper, cardboard, plastic or any materials that may catch fire or melt.

Never clean the appliance with flammable liquids. The fumes can create a fire hazard or explosion.

Do not cover the appliance with metal foil. This will cause overheating of the appliance.

Oversized foods or metal utensils must not be inserted in the appliance as they may create a fire or risk of electrical shock.

Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts involving a risk of electrical shock.

When broiling, use extreme caution when removing trays or disposing of hot grease.

To turn this appliance off, return all controls to the “0” / “OFF” position, then remove the plug from wall outlet.

Cooked food can be very hot, especially pastry filling. Handle with care.

Never pick up a flaming pan. Turn the controls off. Smother a flaming pan on a surface unit by covering the pan completely with a well-fitting lid.

Do not use water on grease fires. Flaming grease outside a pan can be put out by covering it with baking soda, multipurpose dry chemical, or fire extinguisher. Flame in the oven can be smothered completely by closing the oven door and turning the oven off or by using baking soda, multipurpose dry chemical, or fire extinguisher.

Before using the oven for the first time:
•Wash all the oven accessories with mild dish detergent rinse thoroughly with clean water.
•Dry all accessories thoroughly and reassemble in the oven.
•Heat up the oven at MAX temperature for approximately 15 minutes to eliminate packing odour that may remain after shipping.

 

Installation instructions

Before Using Your Appliance

Remove the exterior and interior packing.

Check to be sure you have all the following parts:

1 Bake/Broil/Drip Pan

1 Oven Rack 

1 Crumb Tray (NOT removable)

1 Instruction Manual

 

Remove all the items inside your oven and clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

Do not attempt to repair or replace any part of your oven unless it is specially recommended in this manual.

This appliance requires 1200W and should be the only appliance operating on the circuit.

Installation of Your Appliance

Select a location for the appliance. The location should be in an open area on a flat counter where the plug will reach an outlet.

When positioning the appliance, it should be set on a flat, steady surface.

Do not block air vents.  If they are blocked during operation, the oven may overheat and eventually cause the appliance failure. 

Keep the appliance away from hot air, steam or splashing liquids when choosing a place to locate it, otherwise, the unit’s operation may be adversely affected, causing it to break down.

Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. 

Plug the appliance into an exclusive properly installed grounded wall outlet. Any questions concerning power should be directed toward a certified electrician or an authorized Avanti Products service center.

Do not place anything on the top of the broiler oven and automatic toaster.

Keep the appliance at least 5 inches away from rear wall to ensure the proper ventilation.

 

Electrical Connection

The appliance has a polarized plug (One blade is wider than the other), to reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into the polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reserve the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

A short power cord is provided to reduce the hazards resulting from entanglement or tripping over a longer cord. An extension cord may be used with care, however, be sure the marked electrical rating is at least as great as the rating of this appliance. The extension cord should be positioned such that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over. The electrical rating of this appliance is listed on the bottom panel of the appliance.operating Your appliance

 

Control Pan

temperature control KNOB

Turn the knob clockwise to select the desired temperature up to 220°C 

 

TIMER SELECTOR KNOB

You can set cooking time up to 60 minutes. It will automatically turn the oven off at the end of the cooking time selected with the sound of a bell signal.

To switch off the oven, turn the timer selector to the “0” setting position.

 

Using Your Oven

Be sure that the function selector knob is in the off position and the timer control knob is in the “0” position before plugging the cord into the outlet for use and when unplugging the appliance after use.Care And Maintenance

 

Cleaning Your Appliance

Before cleaning your appliance, unplug it and allow it to cool. 

Use a damp cloth to wash the inside with warm water and a mild detergent. 

Do not Immerse in Water! 

Abrasive cleaners, scrubbing brushes and chemical cleaners may damage the continuous clean coating on this unit. 

Wash the crumb tray, wire rack, drip/baking pan and metal handling tool with a mild detergent solution.

The glass oven door should be cleaned regularly with a non-abrasive liquid cleaner.

Rinse with a damp cloth and then a dry one.

The outside of the appliance should be cleaned with mild detergent and warm water.

 

CAUTION

Failure to unplug the appliance could result in electrical shock or personal injury.

 

Storing Your Appliance

Allow the appliance to cool completely before storing. If storing the appliance for long periods of time make certain that the appliance is clean and free of food particles. Store the appliance in a dry location such as on a table or countertop or in a cupboard shelf. Other than the recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary.

 

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEMS

POSSIBLE CAUSES/SOLUTIONS

 

Appliance does not operate.

Unit not plugged in. Plug the unit into a 220V AC electrical outlet.

The circuit breaker tripped or a blown fuse.

Be sure that function and timer selectors are set.

 

Only one heating element is heating up.

Function setting selection determines which heating element will operate.

 

Heating elements are not heating up.

Heating elements will cycle on and off to maintain proper heat. Make sure function selector is positioned to the desired cooking setting.

 

Overcooked/undercooked Foods

Rack placement. Rack may need to be adjusted to accommodate different foods. 

 

Burnt Smell

Food build-up inside appliance, on heating elements or in drip/baking pan. Refer to “Cleaning Your Appliance”