Shopping Cart
/

User Manual KQZG004/KQZG010

User Manual English Version

 

 

สูตรหม้อทอดอากาศ/Air Fryer Recipes

 

 

 

คู่มือการใช้

 

หม้อทอดไร้น้ำมัน
คำเตือน

ก่อนเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับแหล่งจ่ายไฟ โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุของผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟในท้องถิ่นหรือไม่

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในกรณีที่ปลั๊ก สายไฟ หรือตัวผลิตภัณฑ์เสียหาย

บุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีแขนขาไม่สมบูรณ์ มีความผิดปกติทางจิต และขาดประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวข้อง ควรใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้การดูแลและคำแนะนำของผู้ปกครอง

เก็บผลิตภัณฑ์และสายไฟให้พ้นมือเด็ก

อย่าให้สายไฟสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน

ห้ามเสียบปลั๊กผลิตภัณฑ์หรือแผงควบคุมการทำงานด้วยมือเปียก

ผลิตภัณฑ์นี้ต้องไม่ใช้งานกับตัวจับเวลาภายนอกหรือระบบควบคุมระยะไกลอิสระ

ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนหรือใกล้กับวัสดุที่ติดไฟได้ เช่น ผ้าปูโต๊ะและผ้าม่าน

ห้ามวางผลิตภัณฑ์กับผนังหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ เว้นที่ว่างด้านหลัง ด้านข้าง และด้านบนของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 10 ซม. กรุณาอย่าใส่อะไรบนผลิตภัณฑ์

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้

การใช้ผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใช้

เมื่อทอดด้วยลมร้อนจะปล่อยไอน้ำอุณหภูมิสูงออกจากช่องระบายอากาศ รักษาระยะห่างระหว่างมือและใบหน้าอย่างปลอดภัย และไอน้ำและช่องระบายอากาศ ให้ความสนใจกับไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงและก๊าซร้อนเมื่อดึงกระทะออกจากผลิตภัณฑ์

พื้นผิวที่เข้าถึงได้อาจร้อนมากเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์

หากผลิตภัณฑ์มีควันดำ ให้ถอดปลั๊กออกทันที รอให้ผลิตภัณฑ์หยุดสูบบุหรี่แล้วดึงกระทะออกจากผลิตภัณฑ์

เมื่อใช้กระทะลม กระทะทั้งหมดจะร้อน ถือกระทะหลังจากที่เย็นลง

 

ข้อควรทราบ

วางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่เรียบ เรียบ และมั่นคง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในบ้านตามปกติเท่านั้น ห้ามใช้ในร้านค้า สำนักงาน ฟาร์ม หรือโรงอาหารในสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ ผู้เข้าพักจะไม่ใช้ในโรงแรม โมเต็ล สถานที่ที่ให้บริการที่พักและอาหารเช้า และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ของที่พัก

ในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสม หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพหรือกึ่งอาชีพ หรือไม่ได้ใช้งานตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้ การรับประกันจะกลายเป็นโมฆะ และบริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน

ก่อนหยิบจับหรือทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เย็นตัวลงประมาณ 30 นาทีก่อน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารที่ปรุงด้วยผลิตภัณฑ์นี้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ไม่ใช่สีดำหรือสีน้ำตาล ส่วนที่ไหม้เกรียมควรทิ้ง อย่าทอดมันฝรั่งสดที่อุณหภูมิสูงกว่า 160 ° C (เพื่อลดการเกิดอะคริลาไมด์)

การเตรียมตัวก่อนใช้

กรุณาวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวเรียบและแนวนอน

ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่ไม่ทนต่ออุณหภูมิ

ห้ามเติมน้ำมันหรือของเหลวอื่นๆ ในกระทะ

ห้ามวางวัตถุใดๆ ทับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะรบกวนการไหลของอากาศและส่งผลต่อผลการทอดด้วยลมร้อน

คู่มือการใช้งาน

เสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับเต้ารับสายดิน

ดึงกระทะออกจากหม้อทอดไร้น้ำมัน

ใส่ส่วนผสมลงในตะกร้าทอด

หมายเหตุ: ปริมาณอาหารต้องไม่เกินขีดแสดง MAX หรือปริมาณที่แสดงในตารางด้านล่าง ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพการทอดขั้นสุดท้าย

ดันกระทะกลับเข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมัน

ตั้งปุ่มควบคุมอุณหภูมิเป็นอุณหภูมิที่ต้องการ

หมายเหตุ: ห้ามสัมผัสกระทะในช่วงเวลาสั้น ๆ ระหว่างและหลังการใช้งาน เพราะมันร้อนมาก

 

กำหนดเวลาที่จำเป็นสำหรับส่วนผสมอาหาร

 

หากต้องการเปิดเครื่อง โปรดตั้งเวลาทำอาหารที่ต้องการ

หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่ได้อุ่นผลิตภัณฑ์ ให้เพิ่มเวลาทำอาหาร 3 นาที

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์จะสว่างขึ้น

ตัวจับเวลาจะเริ่มนับจากเวลาทำอาหารที่ตั้งไว้

น้ำมันที่ไหลออกจากส่วนผสมจะอยู่ที่ด้านล่างของหม้อทอด

เมื่อคุณได้ยินเสียงเตือน แสดงว่าถึงเวลาทำอาหารที่ตั้งไว้ โปรดดึงกระทะออกจากผลิตภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่ทนความร้อน หมายเหตุ: คุณสามารถปิดผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองได้เช่นกัน หากต้องการปิด โปรดหมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่ 0

ตรวจสอบว่าส่วนผสมเสร็จแล้วหรือไม่

หลังจากทอดด้วยลมร้อนแล้ว กระทะและส่วนผสมต่างๆ จะอยู่ที่อุณหภูมิสูง ขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารในหม้อทอดอากาศ ไอน้ำอาจหลุดออกจากหม้อทอด

- คุณสามารถใช้หม้อทอดอากาศเพื่ออุ่นส่วนผสมได้ หากต้องการอุ่นส่วนผสมอีกครั้ง ให้ตั้งอุณหภูมิเป็น 1 และตั้งเวลาได้ถึง 10 นาที

หมายเหตุ: หากหม้อทอดไร้น้ำมันเย็นเมื่อคุณเริ่มทอด โปรดเพิ่มเวลาในการปรุงอาหารอีก 3 นาที

 

การทำความสะอาด

ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานทุกครั้ง

ทั้งกระทะและผลิตภัณฑ์ภายในมีพื้นผิวที่ไม่เกาะติด ห้ามใช้เครื่องครัวที่เป็นโลหะหรือวัสดุทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำความสะอาด มิฉะนั้น อาจทำให้พื้นผิวที่ไม่เกาะติดเสียหายได้

 ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับและปล่อยให้เครื่องเย็นลง

หมายเหตุ: นำหม้อทอดออกมาและปล่อยให้หม้อทอดเย็นลงเร็วขึ้น

เช็ดพื้นผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าเปียก

ล้างกระทะให้สะอาดด้วยน้ำร้อน ผงซักฟอกเล็กน้อย และฟองน้ำที่ไม่ขัดถู

ทำความสะอาดภายในผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำร้อนและฟองน้ำที่ไม่ทำให้เกิดการเสียดสี

ทำความสะอาดอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยแปรงทำความสะอาดเพื่อขจัดเศษอาหาร

พื้นที่จัดเก็บ

  1. ถอดปลั๊กและปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เย็นลง
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนทั้งหมดสะอาดและแห้ง

 ข้อกำหนดทางเทคนิค

            

แรงดันไฟฟ้า:AC 220-240V ความถี่: 50/60Hz     

กำลังไฟ: 1500W เวลาใช้งานสูงสุด: 30 นาที

การควบคุมอุณหภูมิ: 90-200℃
การแก้ไขปัญหา

ปัญหา

สาเหตุที่เป็นไปได้

การแก้ไขปัญหา

หม้อทอดอากาศไม่ทำงาน

ไม่มีการตั้งเวลา

หมุนปุ่มจับเวลาเป็นเวลาการปรุงอาหารที่ต้องการเพื่อเริ่มการทำงานของผลิตภัณฑ์

หม้อทอดไร้น้ำมันปรุงส่วนผสม

ส่วนผสมในตะกร้ามากเกินไป

ใส่ส่วนผสมลงในตะกร้าทอดเป็นชุดๆ เพื่อการทอดที่สม่ำเสมอ

อุณหภูมิที่ตั้งไว้ต่ำเกินไป

หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่การตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ

เวลาทำอาหารสั้นเกินไป

หมุนปุ่มตั้งเวลาเป็นเวลาทำอาหารที่ต้องการ

ไม่สามารถดันกระทะเข้าไปในผลิตภัณฑ์ได้อย่างราบรื่น 

ส่วนผสมในตะกร้ามากเกินไป

อย่าใส่ส่วนผสมลงในตะกร้าทอดเกินเครื่องหมาย MAX

ควันขาวที่เกิดจากผลิตภัณฑ์

ส่วนผสมมันเยิ้ม

เมื่อคุณทอดส่วนผสมที่มันเยิ้มด้วยหม้อทอดไร้น้ำมัน น้ำมันจำนวนมากจะรั่วไหลเข้าไปในหม้อทอด น้ำมันจะทำให้เกิดควันขาวและทำให้หม้อทอดร้อนผิดปกติ ทั้งนี้จะไม่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์หรือผลการปรุงอาหาร

กระทะยังมีคราบน้ำมันจากการใช้งานครั้งก่อน

ควันขาวเกิดจากน้ำมันอุ่นในหม้อทอด

หมั่นทำความสะอาดกระทะทุกครั้งหลังใช้งาน 

User Manual

 

Air Fryer
Warning

Prior to connecting the product to the power supply, please check whether the indicated voltage of the product is consistent with the local power supply voltage.

Do not use this product in case of damages of the plug, power cord or product itself.

People (including children) with incomplete limbs, mental disorders and lack of relevant experience and knowledge shall use the product under the supervision and guidance of guardians.

Keep the product and power cord out of the reach of children.

Do not allow the power cord to touch the hot surface.

Do not insert the product plug or operation console with wet hands.

This product shall not be operated with external timer or independent remote control system.

Do not place the product on or close to flammable materials, e.g. tablecloths and curtains.

Do not place the product against the wall or other products. Leave free space of at least 10 cm at the back, sides and top of the product. Please do not put anything on the product.

Do not use this product in any way other than that described in this manual.

Use of the product shall be under supervision of user.

When frying with hot air, high temperature steam will be released from the air outlet. Keep a safe distance between hands and face and steam and air outlet. Pay attention to the high temperature steam and hot gas when pulling the frying pan out of the product.

The accessible surface may become very hot when using the product.

If the product emits black smoke, unplug the power immediately. Wait for the product to stop smoking and then pull the frying pan out of the product.

When using the air frying pan, the whole frying pan will become hot. Hold the pan after it cools.

 

Attention

Place the product on a flat, smooth and stable surface.

This product is designed only for normal domestic use. It shall not be used in shops, offices, farms or canteens of other working environments. It shall not be used by guests in hotels, motels, places providing accommodation and breakfast and other accommodation environments.

In case that the product is used improperly, or is used for professional or semi-professional purposes, or is not used according to the instructions in this user manual, the warranty will become invalid, and our company will not be responsible for such damages.

Make sure to unplug the product after use.

Prior to handling or cleaning of the product, allow the product to cool for about 30 minutes first.

Make sure the food cooked in this product turns yellow in color, not black or brown. The charred part should be discarded. Do not fry fresh potatoes above 160 ° C (to minimize generation of acrylamide).

Preparation prior to use

Please place the product on a smooth and horizontal surface.

Do not place the product on a non-temperature resistant surface.

Do not fill the frying pan with oil or any other liquid.

Do not put any objects on top of the product, which will disturb the air flow and affect the result of hot air frying.

Operating instructions

Insert the power cord plug into the grounding socket.

Pull the pan out of the air fryer.

Put the ingredients in the frying basket.

Note: the amount of food shall not exceed the MAX indication line or the amount shown in the table below, which may affect the final frying quality.

Push the pan back into the air fryer.

Set the temperature control button to the desired temperature.

Note: Do not touch the frying pan in a short time during and after use, because it is very hot.

 

Determine the time required for the food ingredients.

 

To power on the product, please set the required cooking time.

Note: In case that the product is not preheated, increase 3 minutes of cooking time.

The power indicator will light up.

The timer will start counting from the set cooking time.

The oil that flows out from the ingredients will stay at the bottom of the fryer.

When you hear the timer ring, it indicates that the set cooking time has reached. Please pull the pan out of the product and place it on a heat-resistant surface. Note: you can also turn off the product manually. To turn off, please rotate the temperature control knob to 0.

Check whether the ingredients are finished.

After hot air frying, the frying pan and the ingredients are at high temperature. Depending on the type of food in the air fryer, steam may release from the fryer.

-You can also use an air fryer to reheat ingredients. To reheat the ingredients, set the temperature to 1 and set time up to 10 minutes.

Note: if the air fryer is cool when you start frying, please increase the cooking time by 3 minutes.

 

Cleaning

Clean the product after use each time.

Both frying pan and product inside have non-sticking surface. Do not use metal kitchen utensils or abrasive cleaning materials to clean, otherwise it may cause damage to the non-sticking surface.

 Remove the power plug from the socket and allow the product to cool down.

Note: Take out the fryer and allow the air fryer to cool down faster.

Wipe the external surface of the product with a wet cloth.

Clean the frying pan thoroughly with hot water, a little detergent and non-abrasive sponge

Clean the inside of product with hot water and non-abrasive sponge.

Clean the heating device with a cleaning brush to remove any food debris.

Storage

  1. Remove the plug and allow the product to cool down.
  2. Make sure all parts are clean and dry.

 Technical Specification

            

Voltage:AC 220-240V        Frequency: 50/60Hz     

Power:1500W              Rated Operating time:30mins

Temperature control: 90-200℃
Troubleshooting

Problem

Possible causes

Solutions

The air fryer can’t work

No setting of timer

Rotate the timing knob to the required cooking time to start the product power

The air fryer does not cook the ingredients

Too many ingredients in the basket

Put the ingredients into the frying basket in batches for even frying effect

The set temperature is too low

Rotate the temperature control knob to the required temperature setting

The cooking time is too short

Rotate the timing knob to the required cooking time

The frying pan cannot be pushed into the product smoothly 

Too many ingredients in the basket

Do not place ingredients into the frying basket beyond the MAX mark

White smoke generated from the product

The ingredients are greasy

When you fry greasy ingredients with air fryer, a lot of oil will leak into the fryer. The oil will produce white smoke and cause the fryer abnormally hot. This will not affect the product or cooking results

The frying pan also has oil residue of previous use

The white smoke is caused by the oil heated in the fryer

Make sure to clean the frying pan thoroughly after use each time