now is modern browser เพิ่มเพื่อน
Shopping Cart
User Manual - STAND GARMENT STEAMER GTJH014
User Manual - STAND GARMENT STEAMER GTJH014
User Manual - STAND GARMENT STEAMER GTJH014
User Manual - STAND GARMENT STEAMER GTJH014
User Manual - STAND GARMENT STEAMER GTJH014
User Manual - STAND GARMENT STEAMER GTJH014

User Manual - STAND GARMENT STEAMER GTJH014

English Version:  STAND GARMENT STEAMER GTJH014 USER MANUAL

Thai Version:  เครื่องรีดไอน้ำ GTJH014 คู่มือการใช้งาน รุ่นภาษาไทย

Vietnamese Version:BÀN ỦI HƠI NƯỚC ĐỨNG GTJH014 Hướng dẫn sử dụng Phiên bản việt nam

Indonesian Version: Penguap Pakaian Berdiri GTJH014 Panduan Penggunaan Versi Indonesia

📌Note: Water stains are remnants due to the factory test and will not affect use after cleaning.

📌หมายเหตุ: คราบน้ำเหลือจากการทดสอบจากโรงงาน , ไม่ส่งผลต่อการใช้งาน

📌Lời nhắc thân thương: Các vệt nước do thử nghiệm để xuất xưởng nên còn đọng lại, sau khi vệ sinh sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng

📌Pesan: Noda air adalah sisa dari pengujian pabrik, tidak akan mempengaruhi penggunaan setelah dicuci.

CONTACT US
productInfo
Product enquiry
User Manual - STAND GARMENT STEAMER GTJH014
Please leave us a message and we will get back to you as soon as possible
Email
Your message
You can give us more of your information so that we can provide you with more appropriate services
Name (Optional)
Phone (Optional)
Country/Region (Optional)